Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Rot i e-reseptene? Slik rydder du

Legene kan rydde mer i de elektroniske reseptene slik at pasientskader unngås, påpeker den kjente legen Kaveh Rashidi. Her gir han ryddetips sammen med ryddeglade Synnøve Skarbø:

Foto: Norsk helsenett

- De fleste norske leger bruker elektronisk resept på en god og trygg måte. Men alle leger er ikke klar over omfanget av uaktuelle resepter som ligger i den nasjonale databasen, også kalt reseptformidleren, sier den kjente legen og foredragsholderen Kaveh Rashidi.

Han påpeker at alle leger kan bidra med å fjerne uaktuelle eller doble resepter.

Rot i e-reseptene kan føre til feilbehandling, overdosering, plagsomme bivirkninger og pasientskader.

- Får pasienten feil legemiddel eller dobbel dose, kan det få alvorlige konsekvenser, påpeker Rashidi i en ny film fra helsemyndighetene. Her gir han og den kjente programlederen Synnøve Skarbø gode tips til legene om hvordan de kan rydde opp:

Se filmen her


Mange doble resepter

13 prosent av pasienter med gyldige resepter i reseptformidleren har minst én dobbeltresept. Det er et langt høyere tall enn det som kan forklares medisinsk.

- Mye tyder på at noen leger rekvirerer legemidler uten å kontrollere hva som allerede finnes av gyldige resepter i reseptformidleren, sier seniorrådgiver Børge Myrlund Larsen i Helsedirektoratet.

Ett ryddetips er derfor å tilbakekalle resepter på legemidler pasienten ikke skal bruke.

Her er ryddetipsene:

  1. Slå alltid opp i reseptformidleren og samstem pasientens legemidler før du rekvirerer nytt legemiddel.
  2. Tilbakekall resepter fra reseptformidleren på legemidler pasienten ikke skal bruke lenger.
  3. Oppdater reseptformidleren ved endringer i pasientens legemidler.

Den nye filmen om økt kvalitet i e-resept er laget av Norsk helsenett, i samarbeid med Legemiddelverket, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Senter for kvalitet i legekontor (SKIL).

Nyttige kurs:

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) har utviklet flere nyttige kurs som bidrar til bevisstgjøring og praktisk opplæring av leger i riktig bruk og forskrivning av legemidler. 

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.