Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Smittevern og smittevernutstyr

Smittevernrutiner for helsepersonell gjelder ved arbeid med alle pasienter. De beskytter mot smitte og forebygger at pasienter smittes. Under covid-19 gjelder også andre utvidede rutiner.

Utvidede rutiner under covid-19

Nærkontakt med person som har påvist covid-19

Helsepersonell som har vært i nærkontakt skal være i hjemmekarantene (fhi.no) i 14 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.

Basale smittevernsrutiner

Basale rutiner er basert på prinsippet om at alle kroppsvæsker inklusive blod, sekreter og ekskreter (unntatt svette), ikke-intakt hud og slimhinner kan inneholde smittestoffer.

Personlig smittevernsutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten

Sykehusinnkjøp HF har fått i oppdrag å bistå helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med anskaffelser og fordeling av personlig smittevernsutstyr . I tillegg omfatter det legemidler.

Oppdraget er en del av den nasjonale helseberedskapen, og skal bidra til at også den kommunale helse- og omsorgstjenesten får forsyninger i den ekstraordinære situasjonen landet nå står ovenfor.

Helse Sør-Øst RHF har i denne ekstraordinære situasjonen fått delegert fullmakt til å stå som formell avtalepart på alle avtalene som inngås i anskaffelsen av personlig verneutstyr og legemidler.

På denne siden kan du finne mer informasjon (sykehusinnkjop.no)

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.