Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Svar på koronatest i kjernejournal

Helsepersonell kan nå, fra 2. juli kl. 0600, se svar på pasientens covid-19-relaterte prøvesvar så snart prøven er analysert og besvart, uavhengig av hvor analysen er gjort. Pasienten kan selv få svaret ved å logge seg på Helsenorge.no med for eksempel Bank-ID.

Ny fane i kjernejournal

Prøvesvar_kjernejournal.png

Det er opprettet en ny fane i kjernejournal, Prøvesvar, hvor helsepersonell raskt kan finne svar på alle covid-19-relaterte laboratorieprøver, både direkte viruspåvisning og antistoffanalyser. kjernejournal. Hvilke dette gjelder står i liste nederst, denne vil oppdateres på Helsenorge.no.

Prøver som ikke analyseres på medisinske mikrobiologiske laboratorier (for eksempel hurtigtester for covid-19), vises ikke her.

Les mer om den nye løsningen for prøvesvar i kjernejournal.

Akuttmedisinsk kjede

I dag har hele den akuttmedisinske kjede (allmennleger, legevakter, AMK og sykehus) tilgang til kjernejournal, noe som kan forenkle arbeidsprosesser, spare tid og øke pasientsikkerheten.

De samme personvernmekanismer gjelder for prøvesvar som for de øvrige opplysningene i kjernejournal.

Tjenstlig behov

Bestilling og svar på laboratorieprøver, inkludert analyser for covid-19-sykdom, sendes som før som elektroniske meldinger mellom laboratoriet og rekvirent. Prøvesvaret var tidligere ikke tilgjengelig verken for pasienten selv eller for annet helsepersonell som skulle behandle pasienten. Nå har alt helsepersonell med tjenstlig behov mulighet til å finne svaret raskt i kjernejournal.

Bedre smittevern

Tidligere var det slik at om en pasient fikk tatt prøver på en "luftveisklinikk" en dag og neste kveld kontaktet legevakten, hadde legevakten ikke direkte tilgang til svar på gårsdagens prøver selv om prøven allerede var analysert og svaret klart.

Raskere tilgang til prøvesvar gir raskere diagnostikk, bedre smittevern og dette er særlig viktig nå under pandemien. Om covid-19-prøven er positiv, skal pasienten straks isoleres og smittesporing begynne.

Forenkling

Den nye løsningen forenkler legens oppfølging av pasienter ved at man ikke trenger å ringe pasienter som får negative prøvesvar, noe som gjelder det store flertall. I tillegg er det viktig at pasienten ved prøvetaking opplyses om at de kan finne svaret på Helsenorge.no i løpet av en til to virkedager.

Pasientinfo

At pasientene selv raskt kan se sine egne prøvesvar er viktig for at de på egen hånd kan treffe de nødvendige smitteverntiltak så tidlig som mulig.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjon som kan deles ut til pasienten ved prøvetaking (Last ned PDF).

MSIS

Det er Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk helsenett (NHN) som på kort tid har utviklet dette systemet for å dele covid-19-relaterte prøvesvar til helsepersonell via kjernejournal og til pasientene selv via Helsenorge.no. Prøvesvarene sendes fra alle landets laboratorier til laboratoriedatabasen i Meldesystem for smittsomme sykdommer (MSIS) i Folkehelseinstituttet, samtidig som de sendes til legen.

Følgende smittestoff er av Helse- og omsorgsdepartementet definert som covid-19 relaterte smittestoff. Listen er oppdatert per 2. juli 2020, og vil bli fortløpende oppdatert på helsenorge.no:

 • SARS-CoV-2
 • SARS-CoV-2-antistoffer
 • Influensa A/Influensa B
 • Parainfluensa virus
 • RS-virus (Respiratorisk syncytialt virus)
 • Humant metapneumovirus
 • Adenovirus
 • Rhinovirus
 • Mycoplasma pneumonie
 • Chlamydia pneumonie
 • Bordetella pertussis (kikhoste)

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.