Annonse fra 

 Annonsørartikkel

Utvidet samarbeid med Helsedirektoratet

Helsedirektoratet og Norsk Helseinformatikk utvider det eksisterende samarbeidet med mål om å bidra til kortere vei fra forskning til klinisk praksis. Gjennom utvidelsen av samarbeidet vil NHI i enda større grad bidra med å formidle viktige oppdateringer fra Helsedirektoratet.

Bakgrunn

Norsk Helseinformatikk har i en årrekke jobbet tett med Helsedirektoratet om faglige oppdateringer i NEL og på NHI.no. De siste årene har dette samarbeidet blitt mer og mer strukturert. I tillegg til våre redaksjonelle oppdateringer av retningslinjer, har vi også fått på plass en teknisk integrasjon der viktige og relevante utdrag fra retningslinjene hentes direkte inn i NEL i relevante artikler. Denne funksjonen kjenner brukerne av NEL igjen i boksene som er merket Nasjonale retningslinjer, der Helsedirektoratet står som avsender.

Vår misjon

Vårt mål og visjon er å forbedre helsetjenesten med kortere vei fra forskning til klinisk praksis. Dette gjør vi ved å gi alle våre brukere tilgang til oppdatert og kvalitetssikret informasjon, og ved at informasjonen til helsepersonell og pasienter samsvarer men er tilpasset hver målgruppe i form og språk.

Helsedirektoratets informasjon og nasjonale retningslinjer er for oss den viktigste kilden i dette arbeidet. De er en sentral bidragsyter med god og retningsgivende informasjon om hva som er anbefalt klinisk praksis i Norge. Vi gjør dette lett tilgjengelig og tilpasset helsepersonells behov i en travel klinisk praksis. Dette legger grunnlaget for et godt samarbeid som kommer alle til gode. Vi er derfor stolte av å formidle at vi nå utvider vårt samarbeid med Helsedirektoratet. Noe av grunnlaget er at vi ser et enormt informasjonsbehov både blant helsepersonell og leger.

Stort informasjonsbehov

NEL benyttes i dag av over 95 % av norske allmennleger. Sykehus, Helsetilsynet, forsvarets sanitet, NAV, Aleris og Volvat er noen eksempler på andre aktører som har tilgang på NEL. Vi har i tillegg avtale med over 220 kommuner der vi formidler faglig innhold til alt helsepersonell i kommunehelsetjenesten gjennom kurs. Kurs som gir tellende poeng i videre- og etterutdannelsen for leger er også en viktig tjeneste der pågangen er økende. Bare hittil i år er det gjennomført nesten 40 000 kursgjennomganger på vår kursplattform. De to siste ukene har vi i gjennomsnitt 750 000 besøkende på NHI.no.

Vi erfarer at det er et stort behov for gode og pålitelige kilder til informasjon, og vi er stolte av å være en del av denne informasjonsflyten. Med vår posisjon som formidler, og med Helsedirektoratets autoritet innenfor faglige retningslinjer, gir et utvidet samarbeid stor mening for alle parter.

Utvidet samarbeid

Utvidelsen av samarbeidet består konkret i at vi vil bidra som en informasjonskanal med viktige oppdateringer fra Helsedirektoratet. I tillegg til funksjonen med oppdateringene i de enkelte dokumentene som ligger der fra før, vil vi legge ut viktige nyheter på forsiden av NEL og på egne informasjonssider på NHI.no. NEL og NHI.no pro vil gjennom dette bidra til at viktig informasjon når frem til leger og helsepersonell så raskt som mulig. Gjennom NHI.no vil vi nå ut til pasienter og pårørende. Samarbeidet trer i kraft i dag, men er fortsatt i utvikling. Begge parter er ivrige på å bidra til at dette skal bli en så nyttig tjeneste som mulig over tid.

Vi setter derfor som alltid stor pris på tilbakemeldinger på hvordan nytteverdien for denne tjenesten er for deg som bruker, og på om du har noen tilbakemeldinger på hvordan dette kan bli enda bedre.

Med vennlig hilsen
Jørgen Kvam
Produktsjef
Norsk Helseinformatikk AS

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.