Annonse fra 

 Annonsørartikkel     Kun for helsepersonell

Nesepulver mot alvorlig hypoglykemi er tilgjengelig på blå resept

Ved alvorlig hypoglykemi bør behandlingen være lett å administrere. Nasalt glukagon er tilgjengelig på blå resept ved risiko for alvorlig hypoglykemi hos insulinbehandlede diabetikere.

Ved veldig lavt blodsukker kan en person med diabetes miste bevisstheten, og må da ha hjelp fra noen i nærheten for å få blodsukkeret til å stige igjen. Glukagon øker blodsukkeret, og mange med insulinavhengig diabetes kan derfor ha behov for glukagon ved slike nødstilfeller.

Baqsimi (glukagon) er indisert til behandling av alvorlig hypoglykemi hos voksne, ungdom og barn 4 år og eldre med diabetes mellitus, og administreres med følgende tre steg:2,3 

Administrering 1.png

 

HOLD endosebeholderen mellom fingrene og tommelen. Ikke trykk på stemplet før innføring i nesen, da vil dosen i endosebeholderen gå tapt.

 

 

Administrering 2.png

 

INNFØR tuppen forsiktig i ett av neseborene inntil fingeren berører utsiden av nesen. 

 

 

 

Administrering 3.png

 

TRYKK stemplet helt inn med tommelen. Dosen er fullstendig avgitt når den grønne linjen på stemplet ikke lenger er synlig.

 

 

Omsorgspersoner bør lese pakningsvedlegget nøye slik at de vet hvordan Baqsimi skal brukes. Ikke test beholderen før bruk, ettersom beholderen inneholder kun èn dose glukagon.

Etter at dosen er gitt4

 • Dersom personen er bevisstløs skal personen legges i sideleie etter at BAQSIMI er gitt. 
 • Kontakt medisinsk hjelp umiddelbart.
 • Forsøk å få personen med lavt blodsukker til å spise eller drikke noe sukkerholdig, som søtsaker eller fruktjuice, så fort som mulig.
 • Kast den brukte beholderen og røret. 

Glukagon absorberes passivt gjennom neseslimhinnen. Det er ikke nødvendig å inhalere eller puste dypt inn etter dosering.3 Forkjølelse med tett nese, med eller uten bruk av slimhinneavsvellende midler, hadde ingen påvirkning på farmakodynamikken til glukagon nesepulver.1

 

Baqsimi er godt tolerert ved akutt behandling av alvorlig hypoglykemi5

Samlede resultater fra to kliniske studier med voksne:

Bilde 3.png

Dysgeusi, pruritus, økt diastolisk blodtrykk, økt systolisk blodtrykk, kløe i øyet, okulær hyperemi er rapportert som vanlige bivirkninger.

Sikkerhetsdataene samlet inn fra disse studiene viste at BAQSIMI er godt tolerert ved akutt behandling av alvorlig hypoglykemi hos pasienter med diabetes. BAQSIMI 3 mg hadde en sikkerhetsprofil som lignet injiserbar glukagon, med lokale bivirkninger relatert til den nasale administrasjonsveien i tillegg.5,6

Pediatrisk populasjon
Basert på data fra kliniske studier er frekvens, type og alvorlighetsgrad av bivirkninger observert hos barn forventet å være det samme som hos voksne.

De fleste bivirkningene var forbigående.6

Utvalgt sikkerhetsinformasjon7:

 • Baqsimi er kontraindisert hos pasienter med feokromocytom.
 • Hos pasienter med insulinom kan administrasjon av glukagon øke blodglukosen eller stimulere til en overdreven insulinfrigivelse og forårsake hypoglykemi som i tilfelle behandles med glukose peroralt eller intravenøst.
 • Allergiske reaksjoner kan oppstå og inkluderer generaliserte utslett, og i enkelte tilfeller anafylaktisk sjokk med pustevansker og hypotensjon
 • Glukagon er kun effektivt for behandling av hypoglykemi dersom det er tilstrekkelig glykogen i leveren. Ettersom glukagon er til liten eller ingen hjelp ved tilstander som sult, binyresvikt, kronisk alkoholmisbruk eller kronisk hypoglykemi, bør disse tilstandene behandles med glukose.
 • For å hindre tilbakefall av hypoglykemi skal det gis karbohydrater peroralt når pasienten responderer på behandlingen, for å gjenoppbygge leverglykogennivå.
 • De vanligst rapporterte bivirkningene er økt tåredannelse, irritasjon i øvre luftveier, kvalme, hodepine og oppkast. Se SPC avsnitt 4.8 for fullstendig omtale av bivirkninger.

Refusjon

Refusjonsberettiget bruk ved risiko for alvorlig hypoglykemi hos insulinbehandlede diabetikere.
Refusjonskoder ICPC: T89, diabetes type 1; T90, diabetes type 2; W85, svangerskapsdiabetes.
Refusjonskoder ICD: E10, diabetes mellitus type 1; E11, diabetes mellitus type 2; O24.4, diabetes mellitus som oppstår via svangerskap. Ingen vilkår spesifisert. Reseptgruppe C.

Les mer om Baqsimi her.

For ytterligere informasjon se Baqsimi i Felleskatalogen.


Referanser

 1. Baqsimi SPC avsnitt 5.1, 16.12.19.
 2. Baqsimi SPC avsnitt 4.1, 16.12.19.
 3. Baqsimi SPC avsnitt 4.2, 16.12.19.
 4. Baqsimi pakningsvedlegg, desember 2019.
 5. Baqsimi SPC avsnitt 4.8, 16.12.19.
 6. Rickels MR, Ruedy KJ, Foster NC, et al. Intranasal glucagon for treatment of insulin-induced hypoglycemia in adults with type 1 diabetes: a randomized crossover noninferiority study. Diabetes Care. 2016;39(2):264-270. doi: 10.2337/dc15-1498.
 7. Baqsimi SPC avsnitt 4.4, 16.12.19.


PP-GN-NO-0099 10.2022

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.