Annonsørinnhold

Produsert av
Tilbake til NHI.no

Annonsørinnhold

Produsert av: MSD

Hvordan skal de nye retningslinjene for diabetes brukes?

Se MSDs hefte med utdrag fra nasjonal faglig retningslinje for diabetes:

Referanser:

  • Nasjonal faglig retningslinje for diabetes: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/diabetes (19.06.2017)

  • Januvia SPC: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000722/WC500039054.pdf (19.06.2017)

  • Metformin SPC: ttps://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/1997-02747.pdf (19.06.2017)

  • Amaryl SPC : https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/02-1336.pdf (19.06.2017)

  • Jardiance SPC: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002677/WC500168592.pdf (19.06.2017)

  • Victoza SPC : http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/001026/WC500050017.pdf (19.06.2017)

  • Lyxumia SPC: http://www.ema.europa.eu/docs/no_NO/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002445/WC500140401.pdf (19.06.2017)

 

DIAB-1219842-0009

Dette innholdet er ikke laget av NHI.no sin redaksjon, men annonseavdelingen til NHI. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med kontakt@nhi.no.