Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Har dine pasienter med type 2-diabetes behov for ytterligere blodsukkerkontroll?

Ny SGLT2-hemmer er nå tilgjengelig for personer med type 2-diabetes. Når livsstilsendring og metformin ikke er nok, anbefaler den nasjonale retningslinjen å legge til et eller flere legemidler for å nå behandlingsmålet (1). Fra september 2018 kan norske leger forskrive den nye SGLT2-hemmeren Steglatro (ertugliflozin) for behandling av type 2-diabetes (T2D).

Steglatro indikasjonen er: Voksne >18 år med diabetes mellitus type 2 som tillegg til diett og fysisk aktivitet, for å bedre glykemisk kontroll. Gis som monoterapi når metformin er ansett som uegnet pga. intoleranse eller kontraindikasjoner, eller som tillegg til andre legemidler til behandling av diabetes. Steglatro finnes i to tablettstyrker, både 5 mg og 15 mg. Anbefalt startdose er 5 mg en gang daglig. Hos pasienter som tolererer 5 mg en gang daglig, kan dosen økes til 15 mg en gang daglig dersom det er behov for ytterligere glykemisk kontroll.2

Den blodsukkersenkende effekten av Steglatro har vært vist i flere randomiserte, placebokontrollerte studier ved T2D2. I en randomisert, placebokontrollert studie hos 621 T2D-pasienter som allerede sto på metformin ga Steglatro 5 mg og 15 mg en ytterligere HbA1c-reduksjon på henholdsvis 0,7 % og 0,9 % versus placebo etter 26 ukers behandling. Forskjellene var statistisk signifikante, med p < 0,001 for begge behandlingsarmer. Pasientene hadde gjennomsnittlig HbA1c på 8,1 % ved randomisering.3

Den glukosesenkende effekten av Steglatro er også dokumentert hos pasienter som allerede sto på metformin og sitagliptin (Januvia). Steglatro 5 mg og 15 mg ga en ytterligere HbA1c-reduksjon på henholdsvis 0,7 % og 0,8 % versus placebo i en annen randomisert, placebokontrollert studie. Gjennomsnittlig HbA1c var på 8 % ved baseline. Forskjellene var statistisk signifikante, med p < 0,001 for begge behandlingsarmer, og studielengden var på 26 uker.4 I denne VERTIS SITA2-studien deltok 464 pasienter som allerede sto på metformin og Januvia (sitagliptin).

Ønsker du å motta liknende innhold på e-post? Registrer deg som mottaker av MSD's nyhetsbrev her.

Steglatro tilhører gruppen SGLT2-hemmere, der SGLT står for sodium-glucose cotransporter. SGLT2-hemmingen reduserer renal reabsorpsjon av filtrert glukose og senker den renale glukoseterskelen. Dermed øker utskillelsen av glukose i urin, noe som senker blodsukkernivået.

Siden den blodsukkersenkende effekten av SGLT2-hemmere er avhengig av nyrefunksjonen, skal behandling med Steglatro ikke startes hos pasienter med eGFR < 60 ml/min. Det er derfor viktig å sjekke nyrefunksjonen før oppstart og deretter regelmessig. Rapporterte bivirkninger av Steglatro omfatter bl.a. genital soppinfeksjon, væsketap og ketoacidose. Steglatro skal ikke brukes ved type 1-diabetes, diabetisk ketoacidose eller under graviditet og amming.2

Ved behov for kombinasjonstabletter er følgende aktuelle: Steglujan med Januvia (sitagliptin) sammen med Steglatro (ertugliflozin), eller Segluromet med metformin sammen med Steglatro (ertugliflozin). I Norge er det legemiddelfirmaet MSD som markedsfører Januvia samt Steglatro, Steglujan og Segluromet..

Før forskriving av enten Steglatro, Steglujan, Segluromet, eller Januvia les preparatomtalene.

DIAB-1268853-0000 09/18

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.