Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Eldre fra og med
65 år anbefales pneumokokkvaksine

Pneumokokker er en type bakterier som hører til menneskets normalflora, og finnes i halsen hos friske personer, spesielt hos barn. Pneumokokkbakterien er vanlig årsak til mellomørebetennelse og bihulebetennelse hos barn.

 

Pneumokokkinfeksjon

Pneumokokker er en type bakterier som hører til menneskets normalflora, og finnes i halsen hos friske personer, spesielt hos barn. Pneumokokkbakterien er vanlig årsak til mellomørebetennelse og bihulebetennelse hos barn. Hos voksne kan infeksjonen gi lungebetennelse eller mer alvorlige sykdomsformer som blodforgiftning og hjernehinnebetennelse1. Disse sykdomsformene kalles invasiv eller systemisk pneumokokksykdom. Invasiv pneumokokksykdom har høy dødelighet på om lag 20% til tross for antibiotikabehandling og kan ramme personer i alle aldre men særlig eldre, små barn, og personer med redusert helsetilstand1.

 

Sykdomsforekomst i Norge

I Norge har forekomst av systemisk pneumokokksykdom vært økende fram til 2005 før innføring av konjugert pneumokokkvaksine til spedbarn i 20062. Etter at vaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet har forekomsten gått ned hos barn og i andre aldersgrupper, inkludert ikke-vaksinerte personer2. Vaksinasjon av barn reduserte sirkulasjon av vaksineserotyper, men samtidig åpnet for fremvekst av ikke-vaksineserotyper. Dette fenomenet som kalles serotypeerstatning har ført til en økning av systemisk pneumokokksykdom forårsaket av ikke-vaksinetyper, særlig hos eldre og personer med underliggende grunnsykdom.Det ble meldt 432 og 381 tilfeller av systemisk pneumokokksykdom i aldersgruppe ≥60 år i 2016 og 2017 henholdsvis3.

 

Vaksiner mot pneumokokkinfeksjon

Det finnes ca. 90 ulike serotyper av pneumokokkbakterien og disse har ulik sykdomsfremkallende evne. Per i dag finnes det to vaksiner mot pneumokokkinfeksjon som beskytter mot et utvalg av disse serotypene1.

For alle personer over 2 år i definerte risikogrupper og alle voksne fra og med 65 års alder anbefaler Folkehelseinstituttet en polysakkaridvaksine som beskytter mot 23 serotyper (Pneumovax)2. De sistnevnte gruppene anbefales Pneumovax på grunn av bredere serotypedekning. Vaksinen dekker ca. 70 % av pneumokokkserotypene som har gitt invasiv pneumokokksykdom i Norge de seneste årene2. Vaksinen bør gis hvert tiende år4. Vaksinen kan gis samtidig med influensavaksine, men vaksinene bør settes på forskjellige steder på kroppen. De fleste bivirkninger etter vaksinasjon med Pneumovax er kortvarige og forbigående1. De vanligste bivirkningene er feber og lokale reaksjoner på injeksjonsstedet som hevelse, smerte, ømhet, og varme5.

I det norske barnevaksinasjonsprogrammet benyttes det en konjugert vaksine som beskytter mot 13 ulike serotyper. Denne gis til barn under 2 år6

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Pneumokokkinfeksjon - veileder for helsepersonell. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksiner-mot-de-enkelte-sykdommene/pneumokokkvaksinasjon---veileder-fo/#pneumokokkvaksinasjon-for-personer-med-risikofaktorer www.fhi.no
  2. Folkehelseinstituttet, red. Furuseth E, Rønning K, Steens A, Aaberge I, Vestrheim DF, Bergsaker MR, et al. Rapport 2015:7 Anbefalinger for bruk av pneumokokkvaksine utenfor barnevaksinasjonsprogram i Norge. 2015. 7:2015. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/publ/2015/anbefalinger-for-bruk-av-pneumokokk/ www.fhi.no
  3. Folkehelseinstituttet. www.msis.no www.msis.no
  4. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjon av personer 65 år og eldre. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjonsveilederen-for-helsepersonell/vaksinasjon-i-ulike-livsfaser/vaksinasjon-av-personer-65-ar-og-eldre/ www.fhi.no
  5. https://www.felleskatalogen.no/medisin/spc-pneumovax-msd-562889 www.felleskatalogen.no
  6. Folkehelseinstituttet. Vaksine mot pneumokokker. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/sv/vaksine/barnevaksinasjonsprogrammet/vaksinene-i-barnevaksinasjonsprogrammet/vaksine-mot-pneumokokksykdom/ www.fhi.no

 

NO-PNX-00003 09/19

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.