Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Behandling av nevropatisk smerte med Lyrica® (pregabalin)

Lyrica er klassifisert som et av førstevalgspreparatene ved behandling av nevropatisk smerte1 – og et alternativ for dem som får liten eller ingen effekt av Neurontin® (gabapentin). Under følger mer informasjon om behandling med Lyrica.

Nevropatisk smerte kan være vanskelig både å diagnostisere og behandle. I retningslinjene fra European Federation of Neurological Societies (EFNS) er pregabalin et av førstevalgspreparatene ved behandling av smertefull diabetisk nevropati, post-herpetisk nevropati og sentral nevropatisk smerte.2

Lyrica tilhører reseptgruppe B, og det bør utvises forsiktighet hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk. Det er rapportert utvikling av toleranse, doseeskalering og legemiddelsøkende oppførsel, og pasienter bør derfor overvåkes for symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet av pregabalin.3

Her kan du lese mer om behandling med Lyrica 

 

Indikasjon og refusjon

Lyrica har følgende indikasjoner:3

 • perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne
 • generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne
 • tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering

For den siste av disse indikasjonene, i tillegg til palliativ behandling i livets sluttfase, har Lyrica forhåndsgodkjent refusjon.

Dersom Neurontin er forsøkt kan det for Lyrica søkes individuell refusjon for sterke nevropatiske smerter. Det må da i tillegg dokumenteres:

 • at faren for avhengighet er vurdert
 • at det foreligger en plan for behandlingen
 • at det er gjort smerteanalyser (når søknaden gjelder kronisk smerte)
 • planlagt maksimal døgndose4

 

Bytte mellom Neurontin og Lyrica

Hvordan kan et bytte mellom Neurontin og Lyrica gjøres?3,5

 1. Det nye legemidlet trappes opp gradvis i henhold til anbefaling
 2. Legemidlet som seponeres skal trappes ned over minst en uke

Samtidig bruk av Lyrica og Neurontin er ikke kontraindisert eller forbundet med spesielle forsiktighetsregler, det er derfor ikke nødvendig å seponere første legemiddel før oppstart med det andre. Legemidlene påvirker ikke hverandres farmakokinetikk.

Se tabell for eksempler på bytte:

Lyrica tabell v2 (1).jpg

 

Forsiktighetsregler og de vanligste bivirkninger:

De fleste pasienter opplever bivirkninger ved bruk av Lyrica, spesielt ved oppstart av behandling. Blant de vanligste er svimmelhet og søvnighet. Disse bivirkningene sees typisk i forbindelse med behandlingsstart eller opptitrering, men er som oftest forbigående. Det samme gjelder kvalme, som kan få pasienten til å seponere medisinen.6

 

Lyrica faktaboks.jpg

 

Les mer om bivirkninger

 

Fang opp pasientene

Nevropatiske smerter er ofte vanskelig å avdekke. Kartleggingsverktøyet painDETECTTM kan gjøre jobben enklere.

Spørreskjemaet, som er tilgjengelig digitalt (paindetect.no), er utviklet for å kartlegge om det foreligger en nevropatisk komponent hos voksne pasienter med kroniske ryggsmerter.

 

paindetect.png

 

Trenger du mer materiell, verktøy og informasjon som kan hjelpe deg med å avdekke, diagnostisere og behandle nevropatisk smerte med Lyrica eller Neurontin? Les mer på pfizer.no

FK-tekst Lyrica

FK-tekst Neurontin 

 

Kilder

Referanser

 1. Retningslinjer for smertelindring. Den norske legeforening 2009.
 2. Attal N, Cruccu G, Baron R et al. EFNS guidelines on the pharmacological treatment of neuropathic pain: 2010 revision. Eur J Neurol 2010; 17: 1113–23
 3. Lyrica SPC 28.02.19
 4. https://www.helfo.no/regelverk/pregabalin-lyrica-flyttes-til-reseptgruppe-b (26.06.19) www.helfo.no
 5. Neurontin SPC, 19.01.18
 6. Freynhagen R, Serpell M, Emir B et al. Pain Practice 2015:15(1):47-57

 

PP-LYR-NOR-0136

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.