Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Lyrica® (pregabalin) flyttes til reseptklasse B fra 1. juni 2018.

Lyrica er klassifisert som et av førstevalgspreparatene ved behandling av nevropatisk smerte(1). Hensikten med reklassifiseringen å minne leger om risikoen for avhengighet og misbruk ved bruk av pregabalin(2). Endringen gjelder ikke for resepter skrevet ut før 1. juni(3).

Lyrica har følgende indikasjoner:

• Perifer og sentral nevropatisk smerte hos voksne.
• Tilleggsbehandling ved epilepsi hos voksne med partielle anfall med eller uten sekundær generalisering.
• Generalisert angstlidelse (GAD) hos voksne.

Behandling med Lyrica

Lyrica er klassifisert som et av førstevalgsspreparatene ved behandling av nevropatisk smerte (Retningslinjer for Smertelindring, utgitt av Den Norske Legeforening).


LES OGSÅ: Smerteanalyse med painDETECT

I retningslinjene fra European Federation of Neurological Societies (EFNS) er pregabalin ett av førstevalgspreparatene ved behandling av:
• smertefull diabetes nevropati
• post herpetisk nevropati
• sentral nevropatisk smerte


Les mer om oppstart og oppfølging av behandling med Lyrica

Hva er hensikten med å flytte Lyrica fra reseptgruppe C til reseptgruppe B?

I følge Statens legemiddelverk er hensikten med reklassifiseringen å minne leger om risikoen for avhengighet og misbruk ved bruk av pregabalin.


Forskriver bør utvise forsiktighet hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk og pasienten bør overvåkes for symptomer på feilbruk, misbruk eller avhengighet av pregabalin (utvikling av toleranse, doseeskalering, legemiddelsøkende oppførsel er rapportert).

Påvirkes resepter utstedt før 1. juni?

Nei, endringen gjelder kun for resepter som skrives ut fra og med 1. juni.

Hvilke konsekvenser får reklassifiseringen for forskrivning av Lyrica?

1. Maksimaldose innført
Fra 1.juni dekker ikke Folketrygden utgifter til døgndoser over 600 mg. Døgndoser over 600 mg skal forskrives på hvit resept. Slike resepter kan ikke reitereres. Pasienter som allerede har et vedtak på pregabalin datert før 1. juni 2018, kan fortsette å bruke dette. Det er fortsatt gyldig uten dosebegrensning.

2. Endringer i refusjon og reiterering
Når Lyrica er klassifisert som «B-preparat» innebærer det at hvite resepter ikke lenger kan reitereres. Som en overgangsordning er det bestemt at reiterering av resepter på pregabalin utstedt før 1. juni likevel er gyldig.

Lyrica har fremdeles forhåndsgodkjent refusjon (§2) ved følgende indikasjoner:

• Palliativ behandling i livets sluttfase
• Tilleggsbehandling ved epilepsi med partielle anfall med eller uten sekundær generaliserin

Døgndoser over 600 mg skal forskrives på hvit resept. Slike resepter kan ikke reitereres.

Individuell stønad (§3) som allerede er innvilget fra Helfo, kan fortsatt brukes.

For nye søknader om individuell refusjon gjelder egne krav for stønad til vanedannende legemidler. Etter endring av reseptstatus, vil disse kravene i hovedsak også gjelde for pregabalin.

I nye søknader om individuell stønad for pregabalin må legen dokumentere:
• At faren for avhengighet er vurdert
• At det foreligger en plan for behandlingen
• At det er gjort smerteanalyse (når søknaden gjelder kronisk smerte)
• Planlagt maksimal døgndose
Gjeldende vilkår/krav til individuell stønad videreføres.

Det gjelder også krav til tidligere behandling med Neurontin® (gabapentin) ved sterk nevropatisk smerte.1

Les mer om behandling med Neurontin.

Ved behandling av avklarte, kroniske sterke smerter kan fastlege søke om individuell stønad.

Ellers må søknaden må komme fra relevant spesialist eller lege ved relevant sykehusavdeling.

Sjekk hvor mye du kan om de nye endringene.

Smerteanalyse med painDETECTTM

Kronisk nevropatisk smerte kan være vanskelig å fange opp og diagnostisere. painDETECTTM er et enkelt og validert diagnoseverktøy for kartlegging av nevropatisk smerte.

For mer informasjon og tilgang til painDETECTTM, klikk her

På Pfizer sine nettsider finner du mer informasjon om hvordan du kan være en støttespiller fra diagnostisering til smertelindring

Vi har samlet materiell, verktøy og informasjon som kan være til hjelp for å avdekke og behandle nevropatisk smerte. Les mer her .

FK-tekst Lyrica

FK-tekst Neurontin

PP-LYR-NOR-0106

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.