Annonsørinnhold levert av 

 Annonsørartikkel

Prøv reseptfrie legemidler for dine søvnvansker!

- Og ta kosttilskuddet melatonin som bidrag og støtte til normal innsovningstid og døgnrytme.


1 av 3 sliter med søvnproblemer – en vanlig årsak til bruk av reseptbelagte sovemedisiner1. Reseptbelagte medisiner vil være riktig behandling for noen, men for andre kan et reseptfritt legemiddel være et godt alternativ.

Den vanligste søvnforstyrrelsen er insomni2. Med insomni menes utilstrekkelig søvn som fører til nedsatt funksjon på dagtid, slik som tretthet, humørsvingninger og redusert yte- og konsentrasjonsevne. Søvnen regnes som utilstrekkelig dersom man opplever ett av eller begge disse symptomene3:

 • innsovningsvansker
 • dårlig søvn
 • døgnrytme forstyrrelser

For mange søvnproblemer finnes det reseptfrie alternativer. Her beskrives søvnproblemene og noen behandlingsalternativer.

 

Først noen generelle søvnhygiene råd:

10 råd for bedre søvn4

  • Gå til sengs og stå opp til samme tid, også i helgene

  • Ikke sov mer enn 20 min på dagtid

  • Unngå koffein og alkohol for nær leggetid

  • Sørg for å få dagslys i minst 30 min hver dag

  • Tren jevnlig, men ikke rett før leggetid

  • Legg deg hverken sulten eller stappmett

  • Skru av pc og mobil før du går til sengs

  • Sørg for et mørkt, stille og svalt soverom

  • Lær deg en avspenningsteknikk for innsovning

  • Forsøk å løse evt. bekymringer på dagtid

 

 

 

 

Hva kjennetegner innsovningsvansker?

Stress, tankespinn, nervøsitet og bekymring kan gjøre det vanskelig å komme i sovemodus. Det å ligge våken til langt på natt kan naturlig nok oppleves svært frustrerende, spesielt hvis dette søvnproblemet vedvarer over tid. Mange sliter med uro-relaterte innsovningsproblemer.

SEDIX®- Reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning

Sedix® er et reseptfritt legemiddel som demper uro og letter innsovning. Legemidlet virker beroligende på uro, som bekymring, nervøsitet og irritabilitet. Sedix® kan derfor også brukes på dagtid. Det er ikke påvist avhengighet ved bruk.

 • Virker beroligende
 • Letter innsovning
 • Ingen påvist avhengighet 
Bilde1.png

Klikk for å kjøpe Sedix®

 

 

 

Våkner du midt på natten og har vanskelig for å sovne igjen? – eller våkner du for tidlig på morgenen?

Stadige oppvåkninger er et vanlig søvnproblem som påvirker både søvnkvaliteten og hvor mye søvn du får i løpet av natten.

Ukentlige søvnvansker rammer en av tre nordmenn, og problemet er økende1. På ti år har antall voksne nordmenn med søvnproblemer økt med 30 %. Denne økningen kom hovedsakelig fra problemer med søvnkvalitet og dårlig funksjon på dagtid som følge av utilstrekkelig søvn1. Det å ikke fungere godt på dagen kan gå utover både konsentrasjon, humør, yteevne og livskvalitet2.

LUNIXEN®-Reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og motvirker nattlige oppvåkninger

Lunixen® er et reseptfritt legemiddel som forbedrer søvnkvalitet og søvnlengde. Lunixen® har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer som urolig søvn og nattlige oppvåkninger. Brukes daglig for optimal effekt. Det er ikke påvist noen avhengighet, sløvende effekt eller «hangover» ved bruk. For voksne og barn over 12 år1.

 • Bedrer søvnkvaliteten
 • Motvirker avbrutt søvn
 • Ingen avhengighet påvist 
Bilde2.png 

Klikk for å kjøpe Lunixen®

 

 

 

Sliter du med forstyrret søvnmønster eller en døgnrytme i ulage?

Mangel på søvn eller forskyvinger av døgnet som følge av f.eks skiftjobbing, reise, gaming om natten, eller skjermbruk til sent på natt, kan føre til endret søvnmønster og forstyrret døgnrytme. Tilskudd av melatonin vil kunne bidra til å normalisere både innsovningstid og døgnrytme.

Melatonin er et naturlig forekommende hormon produsert av epifysen i hjernen. Hormonet får oss til å føle oss søvnige og spiller en viktig rolle i regulering av vår døgnrytme.

Utskillelsen av melatonin i kroppen påvirkes av lys og nivået av hormonet er høyere om natten og lavere om dagen. Lys fra skjermer (pc/telefon) vil kunne redusere melatonin nivået. Produksjonen av melatonin varierer ikke bare gjennom døgnet, men også gjennom hele livet5 Produksjonen av melatonin er høyest i barneårene for så å avta. Eldre kan derfor oppleve at redusert melatoninproduksjon kan føre til problemer med søvn.

Melatonin er et kostholdstilskudd- hjelper til med å normalisere innsovingstiden og døgnrytmen

 

Bilde3.png Bilde4.png Bilde5.png


Sana Pharma Medical har tre varianter av kosttilskudd med melatonin:

Melatonin 1 mg kapsel, Melatonin Natt som frigjør melatonin over tid. Melatonin munnspray som er enkel å ta uten vann

Tidligere har melatonin bare blitt foreskrevet av leger, men siden årsskiftet (2020) kan du kjøpe melatonin inntil 1 mg som kosttilskudd på apotek.

 • Bidrar til normal innsovningstid
 • Bidrar til normal døgnrytme

 

 

Oppsummering

Uro er en vanlig årsak til søvnproblemer. Hvis uro, som bekymring, nervøsitet og irritabilitet, gjør det vanskelig å sovne kan Sedix være et behandlingsalternativ.

Dersom man opplever dårlig søvnkvalitet med oppvåkninger om natten, eller for tidlig oppvåkning om morgenen, anbefales Lunixen®.

Tilskudd av Melatonin kan være et godt valg når døgnrytmen har kommet i ubalanse.

Både Lunixen® og Sedix® kan ved behov kombineres med tilskudd av Melatonin. 

 

Lunixen® 500 mg (valerianarot) tabl. Reseptfritt. Plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre mild uro og søvnforstyrrelser. Søvnforstyrrelser: 1 tabl. ½-1 time før leggetid. Mild uro: 1 tabl. opptil 3 ganger daglig. Maks døgndose: 4 tabl. Optimal behandlingseffekt kan ta 2–4 ukers daglig bruk. Anbefales ikke for gravide og ammende. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Pasienter som opplever at evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner blir påvirket, skal frastå fra å gjøre dette. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget, sist oppdatert 14.11.2018.
Sedix® (Passiflora incarnata) tabl. Reseptfritt. Tradisjonelt plantebasert legemiddel til bruk hos voksne og barn >12 år for å lindre milde symptomer på uro, som nervøsitet, bekymring eller irritabilitet, og for å lette innsovning. Mild uro: 1–2 tabl. morgen og kveld. Lette innsovning: 1–2 tabl. ½ time før leggetid. Anbefales ikke for gravide og ammende, samt ved samtidig bruk av andre beroligende medisiner. Kontakt lege hvis symptomene forverres, eller ikke bedrer seg etter 2 ukers bruk. Behandlingen bør ikke fortsette i mer enn 6 måneder i ett strekk. Kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienter som opplever dette, skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les pakningsvedlegget før bruk. Pakningsvedlegg sist oppdatert 30.08.2016.
Melatonin: For gunstig virkning; 1 mg før leggetid, og ved jet-lag minst 0,5 mg ved leggetid første reisedag og noen dager etter ankomst. Anbefales ikke til barn og unge under 18 år. Ikke for gravide eller ammende. Ved bruk sammen med blodfortynnende legemidler anbefales det å kontakte lege. Anbefalt døgndose bør ikke overskrides. Kosttilskuddet bør ikke brukes som erstatning for en variert kost. Oppbevares utilgjengelig for barn.

 

Kilder

Referanser

 1. folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/fp/sovn/forskning-pa-sovn-og-sovnvansker/) www.fhi.no
 2. helsenorge.no (https://helsenorge.no/sykdom/sovnproblemer/sovnloshet-insomni) helsenorge.no
 3. folkehelseinstituttet (https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/sovnvansker-folkehelserapporten/#eHandbook1105542) www.fhi.no
 4. Norsk helseinformatikk (nhi.no/livsstil/livsstil/sovnforstyrrelser/sovnhygieniske-rad-1288.html?page=2) nhi.no
 5. Hoff Roland PD. Melatonin – bruk og misbruk. Tidsskr Nor Lægeforen nr. 12, 2001; 121: 1498–9

 

Annonse fra Sana Pharma Medical

Dette innholdet er ikke laget av NHIs redaksjon. NHI er opptatt av at skillet mellom redaksjonelt innhold og annonsørinnhold skal være tydelig gjennom god merking. Om du opplever at dette ikke stemmer, ta gjerne kontakt med oss.