Coronavirus

For helsepersonell

For helsepersonell

Protesterer mot dagens covid-19 helsepolitikk

For helsepersonell

Koronaviruset muterer, betyr det noe?

For helsepersonell

Er pandemien farligere enn viruset?

For helsepersonell

Virusmengden av SARS-CoV-2 avgjørende for mortaliteten til covid-19

Familie

Gravide og covid-19

For helsepersonell

Langtidseffekter av covid-19

Sykdomsinformasjon

Infeksjoner

Covid-19, nytt coronavirus

Infeksjoner

Koronavirus (coronavirus), SARS og MERS

Livsstil

Symptomer på infeksjon med coronavirus

Flere artikler

For helsepersonell

Ettervirkninger av mild covid-19 sykdom

For helsepersonell

Virusutskillelse blant asymptomatiske og symptomatiske pasienter med covid-19

Forskning og intervju

Trener hunder til å oppdage covid-19

Barn

Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C)

For helsepersonell

Betenkelige konsekvenser av covid-19

For helsepersonell

Ansiktsmasker - hvor godt beskytter de?

For helsepersonell

Raskt fall i antistoffer etter mild covid-19

For helsepersonell

Hvem har økt risiko for covid-19?

Quiz: Covid-19

Utbruddet av sykdommen covid-19 skyldes viruset SARS-CoV-2. Dette viruset er nytt og ukjent, og kroppen mangler trening i å håndtere dette. Infeksjonen smitter derfor lett og sprer seg raskt.
Quiz: Covid-19

Flere artikler

For helsepersonell

Det naturlige forløpet av asymptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon

For helsepersonell

Kappløp i utviklingen av vaksine mot covid-19

For helsepersonell

Covid-19 og postinfeksiøs immunitet

For helsepersonell

Betenkelige konsekvenser av covid-19

For helsepersonell

Presymptomatiske SARS-CoV-2 infeksjoner

For helsepersonell

Remdesivir uten effekt ved covid-19?

Familie

Økning av sjeldent syndrom hos barn

For helsepersonell

Bør behandling med biologiske midler stanses under pandemien?

For helsepersonell

Covid-19 og trombotisk eller tromboembolisk sykdom

For helsepersonell

Mulige medikamentelle angrepspunkter mot SARS-CoV-2

For helsepersonell

Virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19

For helsepersonell

IgG og IgM antistoffer mot SARS-CoV-2

Forskning og intervju

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

Infeksjoner

Kurs - smittevern mot covid-19

Infeksjoner

Covid-19, forkjølelse eller allergi?

For helsepersonell

Smitter covid-19 via tårer?

For helsepersonell

Hvilken betydning har luftbåren smitte av coronaviruset?

For helsepersonell

Hva er prognosen til intensivt behandlete pasienter med COVID-19 ?

For helsepersonell

Serologi (antistoff-tester) og COVID-19

For helsepersonell

CEPI, epidemi-vaksiner og COVID-19

For helsepersonell

Plasma fra pasienter med gjennomgått COVID-19 til kritisk syke?

For helsepersonell

Hvor mye SARS-CoV-2 virus er det i øvre luftveier hos infiserte pasienter?

For helsepersonell

Internasjonal uenighet om bruk av ansiktsmasker under pandemien

For helsepersonell

SARS-CoV-2 infeksjon hos barn

For helsepersonell

Blir vi immune etter gjennomgått COVID-19?

For helsepersonell

Hydroksyklorokin mot SARS-CoV-2?

For helsepersonell

Covid-19 - hold avstand fortsatt viktigst!

For helsepersonell

COVID-19 - hva vet vi nå?

For helsepersonell

COVID-19 - hvordan beskytte helsepersonell?

For helsepersonell

Legemiddelverket om covid-19 og legemidler

For helsepersonell

Risikofaktorer for død av COVID-19

Livsstil

Brakkesyke

For helsepersonell

Inkubasjonstiden for COVID-19

For helsepersonell

Koronavirus - overlevelse på overflater og i aerosol

For helsepersonell

Covid-19 versus influensa

Livsstil

Viktige lenker om koronaviruset

Livsstil

Kurs om nye koronavirus og smittevern

Livsstil

Prehabilitering - å forberede seg selv på en pandemi

For helsepersonell

Beskytter munnbind mot coronavirus?

Forskning og intervju

Svært få barn blir smittet av det nye coronaviruset

Forskning og intervju

Koronaviruset overføres ikke fra mor til barn sent i svangerskapet