Coronavirus

For helsepersonell

Forskning og intervju

Covid-19 forbundet med høyere risiko for plager fra hender og føtter

Kun for helsepersonell

Vaksineeffekten mot omikron

Kun for helsepersonell

Omikron BA.2

Kun for helsepersonell

Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger

Forskning og intervju

Covid-19 er knyttet til økt forekomst av diabetes hos barn

Kun for helsepersonell

Omikronvarianter

Sykdomsinformasjon

Infeksjoner

Covid-19, nytt koronavirus

Infeksjoner

Koronavirus, SARS og MERS

Livsstil

Symptomer på infeksjon med coronavirus

Flere artikler

Livsstil

Covid-19 - varighet

Kun for helsepersonell

Afrika i pandemiens tid

Forskning og intervju

Hvorfor blir du ikke smittet av korona?

Kun for helsepersonell

Omikron - hva vet vi per ultimo januar 2022

Livsstil

Flere synsproblemer hos barn under pandemien

Kun for helsepersonell

Er hurtigtester mindre sensitive for omikron?

Kun for helsepersonell

Covid-19 - hvor mange har asymptomatisk infeksjon?

Livsstil

Økning av nye innleggelser med covid-19

Quiz: Covid-19: bakgrunnsinformasjon

Utbruddet av sykdommen covid-19 skyldes viruset SARS-CoV-2. Dette viruset er nytt og ukjent, og kroppen mangler trening i å håndtere det. Infeksjonen smitter derfor lett og sprer seg raskt.
Quiz: Covid-19: bakgrunnsinformasjon

Flere artikler

Kun for helsepersonell

WHO om covid-19: Nye vaksiner, ikke boosters

Kun for helsepersonell

Babyer født under pandemien viser lette utviklingsforstyrrelser

Kun for helsepersonell

Ny patentfri covid-vaksine

Kun for helsepersonell

Boosterdosen - er den nyttig?

Livsstil

Hundeeiere rapporterer om bedre mental helse under pandemien

Livsstil

Hvilken vaksine skal jeg velge?

Livsstil

Hjelp - jeg er nærkontakt!

Kun for helsepersonell

Ny antiviral pille mot covid-19

Kun for helsepersonell

Omikron

Kun for helsepersonell

Long covid - liten bedring etter 1 år

Kun for helsepersonell

Hvor trygge og effektive er booster-vaksinene?

Kun for helsepersonell

Anosmi etter covid-19

Kun for helsepersonell

Immunosenescence og covid-19

Kun for helsepersonell

Tyggegummi mot koronaviruset?

Kun for helsepersonell

mRNA-vaksiner, starten på en ny terapeutisk revolusjon?

Kun for helsepersonell

Medfører delta-varianten alvorligere sykdom?

Kun for helsepersonell

Legemidler mot covid-19 sykdom

Kun for helsepersonell

Fremtidig vaksinering mot SARS-CoV-2 - hva kan influensaviruset lære oss

Kun for helsepersonell

Skyldes long covid mikrokoagler i blodet?

Kun for helsepersonell

Hvor effektiv og nødvendig er en boosterdose mot covid-19?

Kun for helsepersonell

Svekket hjertefunksjon etter gjennomgått covid-19

Kun for helsepersonell

Bør barn vaksineres mot covid-19?

Forskning og intervju

Ettervirkning av covid-19: - Jeg ble forbigått av en mann med krykker

Kun for helsepersonell

Covid-19: Hvor vanlig er gjennombruddstilfeller?

Kun for helsepersonell

Diabetes og covid-19

Kun for helsepersonell

Covid-19 vaksinering av gravide

Psykisk helse

Stor sannsynlighet for at røyking forverrer covid-19 sykdom

Kun for helsepersonell

Multisystem inflammatorisk syndrom hos voksne

Kun for helsepersonell

Covid-19 pandemien i et verdensperspektiv

Kun for helsepersonell

Boosterdosen beskytter

Kun for helsepersonell

Samtidig vaksinering mot covid og influensa

Kun for helsepersonell

Vil Deltavarianten snart forsvinne?

Kun for helsepersonell

SARS-CoV-2 vaksiner til ungdommer

Kun for helsepersonell

Dramatisk korona-utvikling i USA

Kun for helsepersonell

Meldeplikt for helsepersonell

Infeksjoner

Covid-19, langvarige symptomer

Kun for helsepersonell

Bivirkningsmelding etter koronavaksinasjon

Kun for helsepersonell

Behøver vi en boosterdose?

Forskning og intervju

Barn født under pandemien skårer lavere på kognitive tester

Kun for helsepersonell

Hurtigtester for SARS-CoV-2 og risiko for falske negative svar

Kun for helsepersonell

Forlenget vaksineintervall forbedrer antistoffresponsen

Kun for helsepersonell

Type 1-diabetes og covid-19 infeksjon

Trening

Inaktivitet er forbundet med høyere risiko for alvorlig covid-19 sykdom

Kun for helsepersonell

Økt forekomst av covid-19 blant fullvaksinerte

Kun for helsepersonell

Behandling av multisystem inflammatorisk syndrom hos barn

Kun for helsepersonell

Covid-19 og graviditet

Kun for helsepersonell

Er covid-vaksinene effektive mot Delta varianten?

Kun for helsepersonell

SARS-CoV-2 varianter og vaksiner

Kun for helsepersonell

Akutt myokarditt hos ungdommer etter vaksinering mot covid-19

Kosthold

Plantebasert kosthold og kosthold med fisk er gunstig ved covid-19

Kun for helsepersonell

Reinfeksjon av SARS-CoV-2

Forskning og intervju

Forskere bak artikler om at nikotin er gunstig ved covid-19 med knytninger til tobakksindustrien

Kun for helsepersonell

mRNA-vaksine gitt etter virusvektor vaksine, hva vet vi?

Kun for helsepersonell

Hvor effektiv er Pfizer-BioNTech vaksinen?

Kun for helsepersonell

Gjennomgått covid-19 infeksjon - hvor beskyttet er du mot ny infeksjon?

Kun for helsepersonell

Monoklonale antistoffer mot covid-19

Kun for helsepersonell

Hvor godt beskytter vaksinene?

Kun for helsepersonell

Risiko for cerebral blodpropp ved covid-19

Kun for helsepersonell

Betydelig færre vanlige virussykdommer

Kun for helsepersonell

Budesonid-inhalator mot covid-19?

Familie

Koronavaksine til ammende mødre kan også beskytte babyen

Kun for helsepersonell

Bekymringsfull utsettelse av 2. dose med covid-19 vaksine

Kun for helsepersonell

Mutasjoner truer effekten av covid-19 vaksinene

Kun for helsepersonell

Pfizer/BioNTech-vaksinen har langvarig effekt

Kun for helsepersonell

Hvor lenge beskytter antistoffene oss mot SARS-CoV-2?

Kun for helsepersonell

Antikoagulasjon før sykehusinnleggelse - beskytter mot alvorlig covid-19?

Kun for helsepersonell

Kan SARS-CoV-2 overvinne vaksinene?

Kun for helsepersonell

Psykiske lidelser under pandemien

Kun for helsepersonell

Effekt av 1 dose med mRNA vaksine

Kun for helsepersonell

Inflammatorisk hjertesykdom blant idrettsutøvere etter covid-19

Kun for helsepersonell

Pfizer BioNTech vaksinen virker også i den "virkelige verden"

Kun for helsepersonell

En singel vaksinedose er effektiv også blant de eldste

Kun for helsepersonell

Long covid

Kun for helsepersonell

AstraZeneca-vaksinen har nedsatt effekt mot den sørafrikanske varianten

Kun for helsepersonell

Dødeligheten av det britiske koronaviruset

Livsstil

Koronavirus: hvor vanlig er de ulike symptomene?

Kun for helsepersonell

Spyttprøve versus nasofaryngeal prøve ved covid-19

Kun for helsepersonell

Dobbel maske mot SARS-CoV-2?

Kosthold

Hverken vitamin C eller sink reduserer symptomer på Covid-19

Kun for helsepersonell

Dødeligheten av covid-19 synes å gå ned

Kun for helsepersonell

Johnson & Johnson vaksinen

Kun for helsepersonell

Hva er verst, covid-19 eller influensa?

Kun for helsepersonell

Myokarditt blant idrettsutøvere med covid-19?

Kun for helsepersonell

Genetiske varianter av SARS-CoV-2

Kun for helsepersonell

SARS-CoV-2 kan invadere hjernen

Kun for helsepersonell

En spyttprøve på covid-19 avlest med en smarttelefon

Kun for helsepersonell

Kan man skifte mellom covid-19 vaksiner?

Kun for helsepersonell

Oxford/AstraZeneca- vaksinen

Kun for helsepersonell

Beskytter gjennomgått covid-19-infeksjon mot reinfeksjon?

Kun for helsepersonell

Sputnik-vaksinen er trygg og effektiv

Forskning og intervju

86 prosent av koronapasienter med mildt forløp mister luktesansen

Kun for helsepersonell

Infektivitet av asymptomatisk versus symptomatisk covid-19

Kun for helsepersonell

Bivirkninger ved SARS-CoV-2 vaksiner

Forskning og intervju

Den nye koronavaksinen: slik virker den

Kun for helsepersonell

Kan 2. dose av covid-19-vaksinen utsettes?

Kun for helsepersonell

Modernavaksinen

Kun for helsepersonell

Langtidseffekter av covid-19 per 2021

Kun for helsepersonell

Kan en covid-19 vaksine stanse smitten?

Livsstil

Influensa og korona samtidig - hva da?

Kun for helsepersonell

Hjertestans hos kritisk syke med covid-19 innlagt i sykehus

Kun for helsepersonell

Reinfeksjon med SARS-CoV-2

Kun for helsepersonell

SARS-CoV-2: IgG-antistoff avdekker om du er smittsom

Kun for helsepersonell

Protesterer mot dagens covid-19 helsepolitikk

Kun for helsepersonell

Koronaviruset muterer, betyr det noe?

Kun for helsepersonell

SARS-CoV-2 - hva vet vi om smitten per oktober 2020

Kun for helsepersonell

Eksponeringsrisikoen for coronavirus i et fly er lav

Kun for helsepersonell

Hjelper remdesivir mot covid-19?

Kun for helsepersonell

Hurtigtest til påvisning av covid-19

Familie

Gravide og covid-19

Kun for helsepersonell

Interleukinhemmer mot covid-19?

Kun for helsepersonell

Langtidseffekter av covid-19 per 2020

Kun for helsepersonell

Virusmengden av SARS-CoV-2 avgjørende for mortaliteten til covid-19

Kun for helsepersonell

Er pandemien farligere enn viruset?

Kun for helsepersonell

Ettervirkninger av mild covid-19 sykdom

Kun for helsepersonell

Virusutskillelse blant asymptomatiske og symptomatiske pasienter med covid-19

Kun for helsepersonell

Smitter covid-19 via tårer?

Forskning og intervju

Trener hunder til å oppdage covid-19

Barn

Multiorgan betennelsessyndrom hos barn (MIS-C)

Kun for helsepersonell

Raskt fall i antistoffer etter mild covid-19

Kun for helsepersonell

Betenkelige konsekvenser av covid-19

Kun for helsepersonell

Hvem har økt risiko for covid-19?

Kun for helsepersonell

Ansiktsmasker - hvor godt beskytter de?

Kun for helsepersonell

Det naturlige forløpet av asymptomatisk SARS-CoV-2 infeksjon

Kun for helsepersonell

Kappløp i utviklingen av vaksine mot covid-19

Kun for helsepersonell

Covid-19 og postinfeksiøs immunitet

Kun for helsepersonell

Presymptomatiske SARS-CoV-2 infeksjoner

Kun for helsepersonell

Remdesivir uten effekt ved covid-19?

Familie

Økning av sjeldent syndrom hos barn

Kun for helsepersonell

Bør behandling med biologiske midler stanses under pandemien?

Kun for helsepersonell

Covid-19 og trombotisk eller tromboembolisk sykdom

Kun for helsepersonell

Mulige medikamentelle angrepspunkter mot SARS-CoV-2

Kun for helsepersonell

Virusmengde og alvorlighetsgrad av covid-19

Kun for helsepersonell

IgG og IgM antistoffer mot SARS-CoV-2

Forskning og intervju

Covid-19: Hva er konsekvensene av at eldre isoleres?

Infeksjoner

Covid-19, forkjølelse eller allergi?

Kun for helsepersonell

Serologi (antistoff-tester) og COVID-19

Kun for helsepersonell

Hvilken betydning har luftbåren smitte av coronaviruset?

Kun for helsepersonell

Hva er prognosen til intensivt behandlete pasienter med COVID-19 ?

Kun for helsepersonell

CEPI, epidemi-vaksiner og COVID-19

Kun for helsepersonell

Plasma fra pasienter med gjennomgått COVID-19 til kritisk syke?

Kun for helsepersonell

Hvor mye SARS-CoV-2 virus er det i øvre luftveier hos infiserte pasienter?

Kun for helsepersonell

Internasjonal uenighet om bruk av ansiktsmasker under pandemien

Kun for helsepersonell

SARS-CoV-2 infeksjon hos barn

Kun for helsepersonell

Blir vi immune etter gjennomgått COVID-19?

Kun for helsepersonell

Hydroksyklorokin mot SARS-CoV-2?

Kun for helsepersonell

Covid-19 - hold avstand fortsatt viktigst!

Kun for helsepersonell

COVID-19 - hva vet vi nå?

Kun for helsepersonell

COVID-19 - hvordan beskytte helsepersonell?

Kun for helsepersonell

Legemiddelverket om covid-19 og legemidler

Kun for helsepersonell

Risikofaktorer for død av COVID-19

Livsstil

Brakkesyke

Kun for helsepersonell

Inkubasjonstiden for COVID-19

Kun for helsepersonell

Koronavirus - overlevelse på overflater og i aerosol

Kun for helsepersonell

Covid-19 versus influensa

Livsstil

Viktige lenker om koronaviruset

Livsstil

Kurs om nye koronavirus og smittevern

Livsstil

Prehabilitering - å forberede seg selv på en pandemi

Kun for helsepersonell

Beskytter munnbind mot coronavirus?

Forskning og intervju

Svært få barn blir smittet av det nye coronaviruset

Forskning og intervju

Koronaviruset overføres ikke fra mor til barn sent i svangerskapet