https://nhi.no/content/images/rsslogo.png NHI.no https://nhi.no/ 114 58 NHI.no NHI.no - Nyhetsfeed Siste nytt fra NHI.no - Norsk Helseinformatikk https://nhi.no/coronavirus/rss no-bok Helse Copyright 2021 NHI.no Effekten av GLP1- reseptor agonister og SGLT2-hemmere på kardiovaskulære utfall <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/effekten-av-glp1-reseptor-agonister-og-sglt2-hemmere-pa-kardiovaskulare-utfall/" title="Effekten av GLP1- reseptor agonister og SGLT2-hemmere på kardiovaskulære utfall"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/kznhctie5qlwoiik26ps/10834-2-antidiabetika.jpg" alt="Effekten av GLP1- reseptor agonister og SGLT2-hemmere på kardiovaskulære utfall"/> </a> Hvilken effekt har GLP1-reseptor agonister eller SGLT2-hemmere gitt uten metformin på kardiovaskulære utfall ved diabetes type 2? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/effekten-av-glp1-reseptor-agonister-og-sglt2-hemmere-pa-kardiovaskulare-utfall/ 4da9af3f-a4ed-4761-b320-a23af86bb141 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 09.53.06 +00:00 Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling <p> <a href="/sykdommer/kreft/behandlingsmetoder/cytostatika-kjemoterapi-cellegifter/" title="Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/whb9oifad58a99tq4xsv/9741-2-kreftbehandling.jpg" alt="Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling"/> </a> Cytostatika, eller kjemoterapi, er cellegift som brukes i behandlingen av kreftsykdommer. </p> /sykdommer/kreft/behandlingsmetoder/cytostatika-kjemoterapi-cellegifter/ 11877383-8b72-4a8a-a8fe-752d8c24738a nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 09.47.52 +00:00 Strupekreft - undersøkelser <p> <a href="/sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-undersokelser/" title="Strupekreft - undersøkelser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ncopc6wkb8784g385tv5/9053-2-mann-samtale.jpg" alt="Strupekreft - undersøkelser"/> </a> De viktigste undersøkelsene ved mistanke om strupekreft er indirekte eller direkte laryngoskopi, hvorved en får inspisert strupen innvendig, eventuelt får tatt vevsprøve. </p> /sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-undersokelser/ 31555ad9-cc01-495d-9169-332ced9d3678 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 09.29.33 +00:00 Strupekreft - mat og drikke <p> <a href="/sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-mat-og-drikke/" title="Strupekreft - mat og drikke"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/ery30awtwh0n1tbcjgpd/5178-2-fisk-nering.jpg" alt="Strupekreft - mat og drikke"/> </a> For at kroppen din skal bygge seg opp igjen under og etter sykdommen, har den behov for god og næringsrik kost. Her spiller du selv en viktig rolle. </p> /sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-mat-og-drikke/ 70c5b667-27e2-4f78-8f0a-c1d65ec320ec nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 09.25.48 +00:00 Strupekreft - hva med stemmen? <p> <a href="/sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-hva-med-stemmen/" title="Strupekreft - hva med stemmen?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2ryezjfiirnr5ak9vhyn/7106-2-behandling.jpg" alt="Strupekreft - hva med stemmen?"/> </a> Hvis strupehodet med stemmebåndene er fjernet, kan du ikke lenger snakke som tidligere. Du kan uttale ordene som før, men mangler stemmen (lyden). </p> /sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-hva-med-stemmen/ 7f00b75f-32a0-46f8-8841-ec5662a3ddf1 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 09.09.34 +00:00 Behandling av strupekreft <p> <a href="/sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-behandling/" title="Behandling av strupekreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/owp4jjrzedw3dc13cr5i/COLOURBOX2669015.jpg" alt="Behandling av strupekreft"/> </a> Målet med behandlingen er å fjerne svulsten, og - hvis det lar seg gjøre - å bevare strupehodet og dermed også stemmen. </p> /sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft-behandling/ 2d16c46d-9012-4b39-a1eb-a0679a07062c nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 08.50.46 +00:00 Strupekreft, larynkskreft <p> <a href="/sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft/" title="Strupekreft, larynkskreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/r5bali9wwjj9wet75wgf/23206-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Strupekreft, larynkskreft"/> </a> Strupekreft er kreftsykdom som oppstår omkring stemmebåndene. Det mest fremtredende symptomet er heshet. </p> /sykdommer/kreft/ore-nese-hals-kreft/strupekreft/ c71026c8-c7e7-4bf5-bbc3-e9831bc86c40 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 08.40.47 +00:00 Brysthinnekreft, mesoteliom <p> <a href="/sykdommer/kreft/lunger-kreft/brysthinnekreft-mesoteliom/" title="Brysthinnekreft, mesoteliom"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mlqfin70lt2jfdckobhi/11976-2-taktekker.jpg" alt="Brysthinnekreft, mesoteliom"/> </a> Brysthinnekreft, mesoteliom, er en sjelden kreftsykdom. De aller fleste som får sykdommen, har vært eksponert for asbest. </p> /sykdommer/kreft/lunger-kreft/brysthinnekreft-mesoteliom/ f9d597d4-955b-49d9-ba91-78cfddfde700 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 08.25.45 +00:00 Krefttyper, en kort oversikt <p> <a href="/symptomer/kreft/kreft-forskjellige-typer-oversikt/" title="Krefttyper, en kort oversikt"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/plw6mgah3zrylsvfflai/7085-2-krefttyper-en-oversikt.jpg" alt="Krefttyper, en kort oversikt"/> </a> Kreft er ikke én sykdom, men en samlebetegnelse på mange tilstander. </p> /symptomer/kreft/kreft-forskjellige-typer-oversikt/ 2c7b8281-3cca-4400-8d52-a2bf9ef9cc2d nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 08.17.54 +00:00 Kreft <p> <a href="/kroppen-var/sykdomsprosesser/kreft/" title="Kreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/g0lj33bnf5e3wd39c7m4/9497-2-mann-tankefull.jpg" alt="Kreft"/> </a> Kreft er et samlenavn på ulike kreftsykdommer som kan arte seg forskjellig. Felles for kreftsykdommene er at de starter med ukontrollert celledeling. </p> /kroppen-var/sykdomsprosesser/kreft/ 6fe798c6-f81b-43a2-a75e-8a2cb57eaf30 nhi@nhi.no (nhi.no) 25.02.2021 07.59.19 +00:00 Quiz: Diagnoser - ekspert <p> <a href="/quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert/" title="Quiz: Diagnoser - ekspert"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/nbp18z7gegqah1el5o0z/COLOURBOX16098802.jpg" alt="Quiz: Diagnoser - ekspert"/> </a> Se hvor godt du klarer deg når vi beveger oss inn i diagnosens verden, mangler du embedseksamen blir dette vanskelig - denne quizen er ment å gi utfordringer selv for leger! Det er 308 diagnoser i denne quizen nå, men flere vil komme til. </p> /quiz/diagnose-quiz-ekspert/diagnoser-ekspert/ cf794606-9015-46e2-873f-678f3dcb8b45 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 14.39.08 +00:00 Torakoskopisk sympatektomi <p> <a href="/sykdommer/hud/svetteplager/torakoskopisk-sympatektomi/" title="Torakoskopisk sympatektomi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/5k4782vzqf5t2xart2to/24338-2-nervecelle.jpg" alt="Torakoskopisk sympatektomi"/> </a> Det sympatiske nervesystemet er en del av nervesystemet som styrer prosesser i kroppen som menneskets vilje ikke har kontroll over. Overskjæring av sympatiske nervetråder kan redusere håndsvette og plagsom ansiktsrødming. </p> /sykdommer/hud/svetteplager/torakoskopisk-sympatektomi/ f42c51e8-d5f6-4553-908d-671e35f9a835 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 12.45.40 +00:00 Risiko ved operasjon <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/operasjoner/operasjon-farlig/" title="Risiko ved operasjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/dbl2x96ijylbdoovncyp/31516-2-.jpg" alt="Risiko ved operasjon"/> </a> Til tross for betydelige fremskritt innenfor anestesi (bedøvelse/narkose) og kirurgi er større kirurgiske inngrep fortsatt beheftet med en viss risiko for skader og død, samt behov for å ligge på sykehus. </p> /sykdommer/kirurgi/operasjoner/operasjon-farlig/ 47de453d-ed9e-4807-af6c-99c2dd639539 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 12.41.28 +00:00 Å forebygge komplikasjoner til kirurgi <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/kirurgiske-komplikasjoner-forebygging/" title="Å forebygge komplikasjoner til kirurgi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/0emg4sqsb0lfx8z7hn3q/10324-2-royking-roykeslutt.jpg" alt="Å forebygge komplikasjoner til kirurgi"/> </a> Et kirurgisk inngrep er aldri helt uten risiko. Noen inngrep er forbundet med større risiko enn andre, men heldigvis er komplikasjoner relativt sjeldne. I stor grad kan du selv innvirke på risikoen for komplikasjoner. Det viktigste er at du ikke røyker. </p> /livsstil/egenomsorg/kirurgiske-komplikasjoner-forebygging/ b48eaa5c-a61d-48e6-8c85-9ba8d16ab5e1 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 12.31.20 +00:00 Smerte <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/behandlingar/smerte-hva-er-det/" title="Smerte"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/n8i8iaz597orcg7ds9rq/COLOURBOX22502571.jpg" alt="Smerte"/> </a> Smerte er en ubehagelig opplevelse som forbindes med skade, eller noe som oppfattes som skade, i en del av kroppen. </p> /sykdommer/kirurgi/behandlingar/smerte-hva-er-det/ c56e60e7-5267-40eb-9875-ea0c7a2b94a4 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 12.27.06 +00:00 Proteindrikker gir færre sykehusdøgn <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/behandlingar/proteindrikker-gir-farre-sykehusdogn/" title="Proteindrikker gir færre sykehusdøgn "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pwu390mr02s66sksfk2i/5189-2-pasient.jpg" alt="Proteindrikker gir færre sykehusdøgn "/> </a> Pasienter som drikker proteintilskudd, opplever færre infeksjoner og har behov for kortere opphold på sykehus, enn de som ikke tar slike tilskudd. </p> /sykdommer/kirurgi/behandlingar/proteindrikker-gir-farre-sykehusdogn/ b9e982c7-6766-4a68-8729-37007da94a1b nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 12.21.38 +00:00 Hudbehandling med laser <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/hudbehandling-med-laser/" title="Hudbehandling med laser"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/e9p60yarivdeye0onsil/8148-2-kosmetisk-behandling.jpg" alt="Hudbehandling med laser"/> </a> Laserbehandling brukes blant annet til behandling av arr, fødselsmerker, akne og rynker. </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/hudbehandling-med-laser/ 772121df-7d8a-4ee1-bf74-36bb2b36683e nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 11.42.48 +00:00 Fettsuging <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/fettsuging/" title="Fettsuging"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/vtrk208we1ptbafc7vg2/fettsuging.jpg" alt="Fettsuging"/> </a> Figurforming, fettfjerning, liposkulptur og liposuksjon er andre benevninger som brukes side om side med fettsuging. På fagspråket regnes liposkulptur som en videreutvikling av liposuksjon (fettsuging), som kom på midten av 1970-tallet. </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/fettsuging/ 5556b0c5-ab92-4f38-8096-634036675b09 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 11.28.33 +00:00 Quiz: Barn som pårørende <p> <a href="/quiz/barn-som-parorende-quiz/" title="Quiz: Barn som pårørende"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2vkfhotbbg1edr30s2sq/Untitled.jpg" alt="Quiz: Barn som pårørende"/> </a> Barn merker når familien møter utfordringer, måten de blir inkludert i disse kan være med å forme dem. Hva kan du om dette? Kjenner du noen som har bruk for rådene i quizen? </p> /quiz/barn-som-parorende-quiz/ d6323367-8102-459e-a960-dbf5b660daea nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 11.18.01 +00:00 Bukplastikk <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/bukplastikk/" title="Bukplastikk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/6cymnajb5kyzk6vvk0b2/7232-2-bukplastikk.jpg" alt="Bukplastikk"/> </a> Formålet med bukplastikk er å fjerne uønsket fett og overflødig hud. </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/bukplastikk/ dc3469c0-8ff1-4c90-8c00-26c473f9d988 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 11.14.31 +00:00 Brystreduksjon <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/brystreduksjon/" title="Brystreduksjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2rro8efeebph0ly4vmlk/30511-2-tittel-mangler.jpg" alt="Brystreduksjon"/> </a> Brystreduksjon er en kosmetisk, kirurgisk operasjon som reduserer størrelsen på bryster hos kvinner og menn. </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/brystreduksjon/ 8edbcec9-6774-4e25-97a5-91579d2b4afb nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 10.54.00 +00:00 Brystløft <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/brystloft/" title="Brystløft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/v2yd8mngc2wmemxpa3o7/30510-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Brystløft"/> </a> Alder, fødsler og amming gjør at huden rundt brystene mister sin elastisitet, og brystene siger nedover med tiden. Brystløft er en kosmetisk, kirurgisk operasjon som kan forandre på dette. </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/brystloft/ afc4635a-fd59-479c-b814-43f9b97a9f82 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 10.41.06 +00:00 Behandling med filler <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/behandling-med-restylane/" title="Behandling med filler"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8drk8appfrhok4jn8bb2/30508-2-ansiktslofting.jpg" alt="Behandling med filler"/> </a> Fyllstoffer, fillere, brukes i kosmetisk kirurgi til å forme hud og ansikt. Disse stoffene virker ved å legge seg i og fyller ut ujevnheter under huden. </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/behandling-med-restylane/ 98e8a5d4-ef5c-4390-8eb9-470b4544dac5 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 10.31.41 +00:00 Ernæringsrehabilitering ved anorexia nervosa <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/ernaringsrehabilitering-ved-anorexia-nervosa/" title="Ernæringsrehabilitering ved anorexia nervosa"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/r09f95gis7ji2qsjpajf/6044-2-kropp1.jpg" alt="Ernæringsrehabilitering ved anorexia nervosa"/> </a> Det er uklart om oppstart av reernæring av betydelig underernærte pasienter med anorexia nervosa, bør skje med en høykalori eller lavkalori diett. Bekymringen er risikoen for å utløse reernæringssyndrom. </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/ernaringsrehabilitering-ved-anorexia-nervosa/ 73319400-bcd0-47f3-9385-66efda1a41a0 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 09.50.48 +00:00 Ansiktsløftning <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/ansiktsloftning/" title="Ansiktsløftning"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/fwftvv9shboz2dlx13lh/30507-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Ansiktsløftning"/> </a> Ansiktsløftning/ansiktsløft er et kosmetisk kirurgisk inngrep som reduserer rynker og glatter ut huden i ansiktet ved å stramme den. På engelsk kalles prosedyren "facelift". </p> /sykdommer/kirurgi/plastisk-kirurgi/ansiktsloftning/ 9260717e-8e04-4e7b-906d-02efe3726c9a nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 09.45.01 +00:00 Å leve med føflekkreft <p> <a href="/a-leve-med/a-leve-med-foflekkreft/" title="Å leve med føflekkreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/xgp44pq3do6l5soqcsai/Jellum_Reinsfelt.jpg" alt="Å leve med føflekkreft"/> </a> I januar 2019 sto Mathilde Jellum Reinsfelt (61) i dusjen da hun plutselig kjente at noe hadde hendt med en føflekk hun hadde på overarmen. En føflekk hun hadde hatt hele livet. </p> /a-leve-med/a-leve-med-foflekkreft/ ed7e22d7-791b-4853-bf53-413a454a076d nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 09.20.38 +00:00 Bildequiz uke 8 2021 <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-8-2021/" title="Bildequiz uke 8 2021"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/mexccfxm0pgjhnxnlpt5/Urtikaria.jpg" alt="Bildequiz uke 8 2021"/> </a> Vet du hvilken tilstand personen på bildet har, eller hva som er årsaken til det du ser på bildet? </p> /livsstil/egenomsorg/bildequiz-uke-8-2021/ 08f629a0-d749-4a47-b5a2-3f77554666ba nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 08.27.53 +00:00 Kvalme og oppkast etter operasjon <p> <a href="/sykdommer/kirurgi/anestesi/kvalme-og-oppkast-etter-operasjon/" title="Kvalme og oppkast etter operasjon"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2l12nmbolil3mxv7ed1n/31514-2-illustrasjonsbilde.jpg" alt="Kvalme og oppkast etter operasjon"/> </a> Kvalme og oppkast etter operasjon (postoperativt) er, ved siden av smerte, et av de hyppigste og mest plagsomme problemene hos pasienter etter kirurgiske inngrep. </p> /sykdommer/kirurgi/anestesi/kvalme-og-oppkast-etter-operasjon/ 75989c2e-f95b-427e-bebe-1567574ec177 nhi@nhi.no (nhi.no) 24.02.2021 06.56.52 +00:00 Det nyfødte barnets matvaner <p> <a href="/familie/barn/nyfodt-barn/spedbarns-matvaner/" title="Det nyfødte barnets matvaner"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/qdv1b6wlu9s29bvzz7w5/57723-2-amming.jpg" alt="Det nyfødte barnets matvaner"/> </a> Hvor mye mat trenger et spedbarn? Hva slags mat trenger det nyfødte barnet? Hvordan vet du om barnet er mett? Les videre for å lære mer om spedbarnets matvaner! </p> /familie/barn/nyfodt-barn/spedbarns-matvaner/ a8a42e3d-f287-413a-b2d7-bef5fa114a7d nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 13.59.14 +00:00 Brystmelk eller morsmelkerstatning? <p> <a href="/familie/barn/amming-og-rusmidler/brystmelk-eller-morsmelkerstatning/" title="Brystmelk eller morsmelkerstatning?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/y6e92pmf4va0ezg17z96/5990-2-baby-tateflaske.jpg" alt="Brystmelk eller morsmelkerstatning?"/> </a> Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler morsmelk fremfor erstatning dersom det er mulig. Men for noen mødre er det ikke noe valg - av ulike grunner er de ikke i stand til å gi barnet tilstrekkelig næring i form av brystmelk. </p> /familie/barn/amming-og-rusmidler/brystmelk-eller-morsmelkerstatning/ f63069ea-67d3-4eba-9391-62a506d63ab0 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 13.56.27 +00:00 Bland et måltid om gangen <p> <a href="/familie/barn/nyfodt-barn/bland-et-maltid-om-gangen/" title="Bland et måltid om gangen "> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/jwlqgf4wmkrsfc5n99hv/7121-2-morsmelkerstatning.jpg" alt="Bland et måltid om gangen "/> </a> Hvis barnet ditt får morsmelkerstatning, er det svært viktig at du er nøye med hygienen. Bruker du samme flaske mer enn èn gang, eller gir barnet et måltid du har tilberedt tidligere på dagen, risikerer du at barnet ditt kan bli sykt. </p> /familie/barn/nyfodt-barn/bland-et-maltid-om-gangen/ c03b8861-51d5-4c36-83ca-847b31f16370 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 13.55.19 +00:00 Amming <p> <a href="/familie/barn/amming-og-rusmidler/amming/" title="Amming"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/2afjy3imbggwzl7n9hg0/5199-2-amming-og-medisiner.jpg" alt="Amming"/> </a> Brystene er ofte svært følsomme, men det har ingenting for seg å prøve å herde brystvortene før amming starter. </p> /familie/barn/amming-og-rusmidler/amming/ 9ae17b0a-278c-456b-a69b-8aa34693d9ba nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 13.53.43 +00:00 Forebygging av blodpropp ved kirurgi <p> <a href="/sykdommer/hjertekar/blodproppsykdom/forebygging-av-blodpropp/" title="Forebygging av blodpropp ved kirurgi"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/pwu390mr02s66sksfk2i/5189-2-pasient.jpg" alt="Forebygging av blodpropp ved kirurgi"/> </a> Et kirurgisk inngrep øker risikoen for at det kan dannes blodpropp. Forebyggende behandling er derfor svært viktig, noe som blant annet innebærer at du så raskt som mulig må opp å gå etter inngrepet. </p> /sykdommer/hjertekar/blodproppsykdom/forebygging-av-blodpropp/ 92f1e843-4c26-427a-9a78-be575afe6685 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 12.34.29 +00:00 Seteleie og tverrleie <p> <a href="/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/seteleie/seteleie-og-tverrleie/" title="Seteleie og tverrleie"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/eyka1oczar12a4mq2v4r/9978-2-nyfodt.jpg" alt="Seteleie og tverrleie"/> </a> Når setet eller foten/føttene til barnet blir den førende delen ved fødselen, kalles det seteleie. Ved tverrleie ligger barnet på tvers av det som er normalt. </p> /familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/seteleie/seteleie-og-tverrleie/ ca7a32b2-30fa-4c34-9e5a-e5358952db84 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 12.00.26 +00:00 Kopper - utryddet, men fortsatt fryktet <p> <a href="/livsstil/egenomsorg/kopper-utryddet-men-fortsatt-fryktet/" title="Kopper - utryddet, men fortsatt fryktet"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/16i0mzvoz3vrbn4ma1bf/kopper-vaksinasjonskampanje-CDC-PHIL.jpg" alt="Kopper - utryddet, men fortsatt fryktet"/> </a> Kopper var en av våre dødeligste sykdommer og er så langt den eneste vi har utryddet. Frykten for sykdommen er ikke over: Viruset blir betegnet som et meget potent biologisk våpen. </p> /livsstil/egenomsorg/kopper-utryddet-men-fortsatt-fryktet/ 04c4eb23-e036-4d2d-a83b-42884fae784e nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 10.00.00 +00:00 Dobbel maske mot SARS-CoV-2? <p> <a href="/for-helsepersonell/fra-vitenskapen/dobbel-maske-mot-sars-cov-/" title="Dobbel maske mot SARS-CoV-2?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/hkimurbf5hbkh7n3u6a3/Ansiktsmasker.jpg" alt="Dobbel maske mot SARS-CoV-2?"/> </a> Stadig flere beskytter seg med doble masker mot koronaviruset. Er det en motesak eller øker det beskyttelsen mot smitte av viruset? </p> /for-helsepersonell/fra-vitenskapen/dobbel-maske-mot-sars-cov-/ dbcfa8fa-e314-48ec-9d75-72e0b00bf3d2 nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 09.20.54 +00:00 Brokk <p> <a href="/sykdommer/barn/magetarm/brokk/" title="Brokk"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/spidnzoeumh88vc88gce/39785-2-gutt-med-magesmerter.jpg" alt="Brokk"/> </a> Det finnes ulike typer brokk. Lyskebrokk hos gutter og menn utgjør mer enn 80 prosent. Risikoen med et brokk er at det hos gutter og unge menn kan bli inneklemt. Derfor er det disse gruppene som anbefales operasjon. </p> /sykdommer/barn/magetarm/brokk/ 6b56a9b9-e40a-4fe0-87d7-bf33b5df965f nhi@nhi.no (nhi.no) 23.02.2021 06.52.23 +00:00 P-stav <p> <a href="/familie/seksualitet-og-prevensjon/p-stav/" title="P-stav"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/33stx02uw2iiu4iyu8yj/5181-2-p-stav.jpg" alt="P-stav"/> </a> P-stav er sikker og langvarig prevensjon. Innsetting av p-stav innebærer at en tynn stav legges under huden på innsiden av overarmen.  P-stav har ikke flere bivirkninger enn annen hormonell prevensjon. </p> /familie/seksualitet-og-prevensjon/p-stav/ 916c299a-61da-480b-b0f4-f6edf0fd22e0 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.02.2021 10.13.15 +00:00 Har kvinner lavere "normalt" blodtrykk enn menn? <p> <a href="/forskning-og-intervju/har-kvinner-lavere-normalt-blodtrykk-enn-menn/" title="Har kvinner lavere "normalt" blodtrykk enn menn?"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/8fzs8k2dfs1qthj8ckvq/COLOURBOX17351527.jpg" alt="Har kvinner lavere "normalt" blodtrykk enn menn?"/> </a> Høyt blodtrykk er forbundet med hjerte- og karsykdom, men kanskje bør kvinner få behandling ved lavere trykk enn menn? </p> /forskning-og-intervju/har-kvinner-lavere-normalt-blodtrykk-enn-menn/ 697a08a5-dbc7-489f-beb1-aba37ced8bdc nhi@nhi.no (nhi.no) 22.02.2021 09.39.25 +00:00 Bekrefter sammenheng mellom kaffe og redusert risiko for prostakreft <p> <a href="/kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/bekrefter-sammenheng-mellom-kaffe-og-redusert-risiko-for-prostakreft/" title="Bekrefter sammenheng mellom kaffe og redusert risiko for prostakreft"> <img src="https://imagevault.nhi.no/publishedmedia/iypq0219hr8bvx2ibxpu/Kaffe_jpg.jpg" alt="Bekrefter sammenheng mellom kaffe og redusert risiko for prostakreft"/> </a> Her har du et argument for å ta enda en kopp kaffe: Å drikke flere kopper kaffe hver dag knyttes til lavere risiko for å utvikle prostatakreft, viser en metaanalyse publisert i BMJ Open. </p> /kosthold/forebyggende-kost-og-sykdom/bekrefter-sammenheng-mellom-kaffe-og-redusert-risiko-for-prostakreft/ 892da4a6-d368-4044-a6e7-1a4ffc716679 nhi@nhi.no (nhi.no) 22.02.2021 09.15.40 +00:00