Nyhetsartikkel

E-læring fra NHI

E-læring fra NHI er den enkleste måten å holde seg faglig oppdatert på!

Vi som jobber med utvikling av kurs i NHI er selv sykepleiere, helsefagarbeidere og leger, og vi vet godt av egen erfaring hvor skoen trykker i helsetjenesten.


Målet vårt med å utvikle disse kursene har vært å lette hverdagen for hver enkelt lege, kommune og enhet – ved å tilby de riktige kursene til det riktige personellet. Dette i en form som sikrer læringseffekten til brukerne, og så fleksibelt at kursene gjennomføres slik det passer best i arbeidsflyten.

Kommunene som bruker vår kursplattform bekrefter gang på gang at vi bidrar til at de når sine kompetansemål, til en bra pris.

Rana kommune har blant annet sagt:
"(Våre) ledere sier at disse kursene har effektivisert opplæring i forhold til legemiddelhåndteringen. Det er lite arbeid for ledere å administrere tilgang og oppfølging av den enkelte medarbeider."

Vi har flere prismodeller for kommuner og institusjoner:

  • Enkeltkurs
  • Lisensavtaler
  • Fastprisavtaler

 

Et helt sentralt poeng med begge våre kursavtaler er at kommunen/institusjonen ikke betaler for hvert kurs den ansatte gjennomfører, men for at brukeren har tilgang til alle kursene vi har på vår plattform.

Brukerne kan altså ta flere kurs enn det som er påkrevd, og har mulighet til å utvide kompetansen sin ytterligere uten at det koster noe ekstra.

Alle våre kurs er basert på NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok) og er tilpasset følgende kategorier:

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og relevante tilbud for din kommune, enhet eller institusjon!

 

Dagfinn Nordvik
Kundeansvarlig

Petter Erlandsen
Kundekonsulent