Intervju

- Ikke ansvarlig å sende med ungdommer egen alkohol på fest

Lar du ungdommene i huset få prøve alkohol hjemme for å forberede dem på det som kommer? Trolig er det misforstått strategi. Forskningen er helt tydelig på at barn som får smake alkohol tidlig, drikker både mer og oftere enn sine jevnaldrende.

Temaside om Korona

- Å tro at ungdom drikker mer ansvarlig hvis de får smake alkohol hjemme før de fyller 18 er feil, sier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i organisasjonen Av-og-til.

Organisasjonen har fått gjennomført en undersøkelse ved hjelp av Ipsos.
Her kommer det frem at hver tredje nordmann tror de kan lære ungdom å drikke ansvarlig ved å la dem smake alkohol hjemme med foreldre. En av seks tror de har mer kontroll på drikking blant ungdom, hvis de sender med ungdommen alkohol på fest.

- Mange lar ungdommene få smake alkohol hjemme slik at de skal drikke der rammene er trygge. Vi er bekymret for dette, for all forskning viser at de som får smake alkohol hjemme før de er 18 år, drikker både oftere og debuterer tidligere med alkohol enn andre, sier Randi Hagen Eriksrud til NHI.no.

Mange myter

Det er flere seiglivede myter om alkohol og ungdom.

Som at det er lurt å sende med ungdommen alkohol på fest for da vet man hva de drikker. En av seks oppga i undersøkelsen at de tror foreldre har mer kontroll på drikking blant ungdom, hvis de sender med ungdommen alkohol på fest.

- Dette er myter som lever godt. Men de er feil og de er skumle, sier Eriksrud.

- Jeg tror mange foreldre opplever dilemmaer rundt ungdom og alkohol. De vet at barnet antageligvis kommer til å prøve alkohol i løpet av ungdomstiden, og de ønsker å veilede og hjelpe barna sine. Det er bra. Men det hjelper ikke å la dem smake alkohol hjemme, sier hun.

- Vi mener foreldre må forberede ungdommen på alkoholen og drikkepresset som de kommer til å møte, men likevel være tydelig i foreldrerollen på at det er 18 års aldergrense på alkohol. Mange foreldre vil være en venn og en kompis med barna sine i denne tiden, men de må ikke glemme at det ungdommen trenger, er tydelige grenser fra foreldrene.

- Vær der for dem

Eriksrud mener dette kan være en vanskelig balansegang: Å ha nulltoleranse for alkohol før fylte 18, samtidig som man vet at det drikkes på fester før den tid.

- Du skal både kommunisere at ungdommene ikke skal drikke alkohol, samtidig som de skal vite at du alltid er tilgjengelig for dem. At de når som helst kan ringe deg. Det går an å kombinere dette, og vi vet at ungdom som har foreldre som setter tydelige grenser, både drikker mindre alkohol og har sin alkoholdebut senere.

Kjipe foreldre

Tall fra Ungdata viser at noen ungdommer begynner å drikke tidlig - allerede tidlig på ungdomsskolen. Men fra 10. klasse og utover øker det mye.

I denne tiden orienterer ungdommene seg bort fra foreldrene, og mange voksne tenker kanskje at de ikke lenger har noen påvirkningskraft.

- For ungdommen er det foreldrene som har mest å si for hvordan de håndterer alkohol, og dette er det ikke alle foreldre som tror. De tenker at ungdommene ikke hører på dem lenger. Men det er akkurat i denne tiden da de orienterer seg mot venner, at det er viktig med trygge voksne hjemme, sier Eriksrud.

- Og kanskje er det greit å skylde å på at de har en streng og kjip mamma når de ønsker å si nei til alkohol, sier hun.

Eriksrud understreker viktigheten av å utsette debutalderen for alkohol.

- Vi vet at de som debuterer tidlig med alkohol, har større risiko for å få et problematisk drikkemønster senere.

I tillegg er ungdomsfylla problematisk på så mange måter.

- Det fører til økt risiko for ulykker, å bli tatt bilder av, eller ha sex med noen man ikke ønsker. De aller fleste gangene ungdom angrer på sex, har det vært alkohol med i bildet. En bør verne barna mot disse risikosituasjonene, og da skal man ikke gi dem alkohol hjemme, avslutter hun.

Ungdomsfylla er farlig

Av-og-til oppsummerer hvorfor det er alvorlig når ungdom drikker alkohol før de har fylt 18 år:

  • Risikoen for alle typer ulykker øker under alkoholpåvirkning.
  • Å bli utsatt for vold eller utøve vold er mer vanlig ved inntak av alkohol.
  • Å ha sex man angrer på skjer oftere i fylla.
  • Å ta bilder og bli fotografert med uønsket spredning i sosiale medier skjer lettere med alkohol i blodet.
  • Blackouts og pumping skjer ved inntak av for mye alkohol.

Bruk av cannabis og bruk av alkohol henger tett sammen. Det er svært få av ungdommene som har brukt hasj eller marihuana, som ikke har vært beruset på alkohol.