Nyhetsartikkel

Fars alkoholforbruk og risiko for medfødte alkoholskader hos det nyfødte barnet

Ny forskning har undersøkt om fars forbruk av alkohol i forbindelse med unnfangelse kan påvirke risikoen for alkoholskade (FAS) hos barnet.

Føtalt alkoholsyndrom (FAS) blir beskrevet som en medfødt tilstand som skyldes mors inntak av alkohol under svangerskapet. FAS er betegnelsen på den alvorligste alkoholrelaterte tilstanden hvor fosteret har forandret utseende, er veksthemmet og har påvisbar hjerneskade.

Nå har forskere undersøkt om også fars alkoholforbruk under unnfangelsen kan øke risikoen for skade hos barnet. 

Hva skjer når far drikker?

Forskerne skriver i en nyhetsmelding1 fra Texas A&M University at forskningen som undersøker føtalt alkoholsyndrom alltid ettergår mors inntak av alkohol. I denne studien ønsker de altså også å se på fars alkoholkonsum.

De har brukt musemodell når de har undersøkt hva som skjer når mor, far og begge foreldrene drikker alkohol.

Studien er publisert i Journal of Clinical Investigation2.

Fant endringer

Resultatet av studien viste følgende: Når far drakk i forbindelse med unnfangelse, så forskerne visse kraniofaciale forskjeller. De så en effekt på ansiktets utvikling og vekst.

De skriver at FAS er vanskelig å diagnostisere. Man ser etter  unormale ansiktsegenskaper, lavere gjennomsnittlig vekt, høyde eller begge deler, problemer i sentralnervesystemet som liten hodestørrelse, problemer med oppmerksomhet og hyperaktivitet eller dårlig koordinering. Det er også viktig å undersøke mors alkoholbruk under graviditet.

- Når leger mistenker at et barn har FAS, setter de seg ned med moren for å bekrefte diagnosen ved å diskutere hennes drikkevaner under graviditeten, sier Michael Golding ved Texas A &M University. Han er en av forskerne bak studien.

Han sier at det ikke er uvanlig at mor nekter for å ha drukket alkohol mens hun var gravid. Kanskje lyver mor om eget alkoholbruk, men forskerne ønsket med denne studien å se på en alternativ forklaring - altså fars rolle. Dette skal ikke ha vært undersøkt før. 

Viktig informasjon

Golding påpeker at forskning som undersøker fosterets helse oftest handler om mors rolle. – Jeg sier ikke at dette ikke er hensiktsmessig, men det ikke er hele bildet og vi trenger mer balanse, sier han.

Den aktuelle musestudien identifiserte altså FAS-relaterte kraniofaciale forskjeller hos avkom med fedre som regelmessig inntok alkohol. Mengden alkohol var enten innenfor anbefalt  grense - eller mer. 

Forskerne mener det må kommuniseres at det å avstå fra alkohol i forbindelse med graviditeten gjelder begge - både mor og far.  

Kilder

Referanser

  1. Rachel Knight, Father’s Alcohol Consumption Before Conception Linked To Brain And Facial Defects In Offspring, exas A&M University School of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences, 2023 today.tamu.edu
  2. Thomas N K, Srikanth N, et.al. Preconception paternal ethanol exposures induce alcohol-related craniofacial growth deficiencies in fetal offspring. Journal of Clinical Investigation 2023. www.jci.org