Nyhetsartikkel

Å lære to språk

Er det noe spesielt foreldre skal tenke på når barnet blir tospråklig?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Barn kan lære to eller flere språk samtidig. Men siden vi gjerne bruker ulike språk i ulike sammenhenger, er det ikke uvanlig at tospråklige barn behersker enkelte situasjoner bedre på et språk enn et annet.

En rettesnor

Tospråklige barn vil kanskje fortelle om hva som skjedde i barnehagen på ett språk, og fortelle om andre ting på morsmålet. Eller de bruker det et språk med foreldrene, og et annet med venner.

Hvert barn må få utvikle språket i sitt tempo, men den amerikanske organisasjonen American Speech-Language-Hearing Association (ASHA) har utarbeidet en guide som kan brukes som en rettesnor for hva man kan forvente språklig av barn i ulike aldre.

Les også: Tale og språkforstyrrelser hos barn

NHI.no forteller i en serie artikler om hva ASHA mener barn bør mestre, og hva foreldre selv kan bidra med på ulike utviklingsnivå hos barnet. Med hjelp fra en veiledningsbrosjyre fra Utdanningsdirektoratet, skriver vi i denne artikkelen om barn som skal lære flere språk.

Tidligere artikler er:

Hva skal du forvente av barn som lærer mer enn ett språk?

Som andre barn, vil de fleste tospråklige barn si sine første ord når de er rundt ett år. Ved toårsalderen kan de fleste sette sammen to ord til en setning. Dette er den samme utviklingen som man ser hos barn som bare lærer ett språk.

Av og til vil tospråklige barn blande grammatikken eller bruke ord fra begge språkene i samme setning. Dette er normalt og kan skyldes at barna ikke har klart å skille mellom de ulike språkene, eller at de savner ord på det ene eller andre språket. Derfor bruker barnet sin totale språkkompetanse.

Når språk nummer to blir introdusert, kan det være at barnet ikke snakker så mye på en stund. Denne “stille perioden” kan vare noen måneder, og er helt normalt.

Hvordan kan du hjelpe et flerspråklig barn?

Det er mange måter å lære barnet mer enn ett språk på, her er noen forslag:

Bruk to språk fra starten av. Mange barn lærer to språk samtidig i oppveksten.

Bruk bare ett språk hjemme og la barnet lære det andre språket på barnehagen.

Gi barnet mange muligheter til å høre og praktisere begge språkene i hverdagen.

Les til barnet ditt på begge språk.

Hør CD-er på begge språk. Å synge er en fin måte å introdusere et nytt språk på.

La barnet se barne-tv på begge språk. Mange program lærer barn om tall, bokstaver, farger og ord.

Vil det å lære to språk føre til problemer for barnets språkutvikling?

Nei, barn over hele verden lærer mer enn to språk uten å utvikle språkproblemer. Tospråklige barn utvikler språket på samme måte som andre.

Hvilket språk skal foreldrene snakke hvis de har to ulike morsmål?

Det anbefales at foreldrene snakker sitt eget morsmål til barnet. Slik at en person representerer ett språk. Dermed blir det lettere for barnet å koble ett språk til mor og ett til far.

Når familien er samlet, kan man velge det språket som føles mest naturlig.

Språklige definisjoner

Andrespråk: Det språket som læres i tillegg til morsmålet.

Majoritetsspråk: Det største og mest dominerende språket i landet.

Morsmål: Mange vil si at morsmålet er det du lærer deg først, men andre kan mene at det er det du behersker best eller identifiserer deg mest med. Andre igjen mener man kan ha flere morsmål.

Tospråklighet: En samlingsterm på to eller flerspråklige. Det vil si at barnet behersker flere språk enn bare ett morsmål.

Vil du vite mer?