Nyhetsartikkel

Advarer mot vaskemiddel i plastputer

Fargerike puter med vaskemiddel til klær har tatt over for det mer tradisjonelle vaskepulveret i mange hjem. Nå advarer amerikanske barneleger mot putene.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble forhåndspublisert på nett i tidsskriftet Pediatrics i november 2014.1

For voksne kan disse putene være lettvinte i bruk - ferdig dosert. For barn utgjør vaskemidlene risiko for alvorlig skade eller forgiftning, skriver forfatterne.

Flest barn i ett til to års alder

I studien fant de at 17.230 amerikanske barn under seks år ble eksponert for slike vaskemiddel-puter i perioden 2012-2013. To tredjedeler av tilfellene omfattet ett- og to-åringer. I 79.7 prosent av tilfellene hadde barna svelget vaskemidlet. Omtrent halvparten av alle tilfellene ble håndtert hjemme. 35 prosent ble behandlet ved et helsesenter. 4.4 prosent av barna ble innlagt på sykehus, og 7.5 prosent opplevde moderat eller stor skade. Et spekter av kliniske effekter fra mindre plager til alvorlige skader ble sett etter nedsvelging av vaskemidlet, samt tilfeller der vaskemidlet hadde kommet i øyet.

Øyeskader

Den vanligste årsaken til at barnet fikk tak i vaskemidlet, var at det var lagret innenfor barnets rekkevidde, eller at det alltid var tilgjengelig. I andre tilfeller var vaskemidlet bare midlertidig fremme, men barnet fikk tak i det mens omsorgspersonen et øyeblikk var opptatt med noe annet. En annen vanlig årsak var at vaskemidlet ikke var lagret trygt - det kunne for eksempel være plassert nederst i et kjøkkenskap. Den vanligste måten barnet ble eksponert for kjemikaliene på, var ved at barnet svelget puten(e). Andre klemte hull på dem, slik at øyne og hud ble utsatt for kjemikaliene.

Tidligere studier har vist øyeskader blant de som har fått vaskemidlet i øynene. Dette inkluderer betennelse i bindehinnen (konjunktivitt), hornhinnen (keratitt), og brannskader på hornhinnen.

I Italia har disse putene blitt det hyppigst nedsvelgede husholdningsproduktet siden putene ble tilgjengelig der i 2010.

Ett barn døde av skadene

De vanligste kliniske reaksjonene som oppsto ved svelging av putene, var oppkast, hoste eller kvelning. Deretter døsighet, slapphet og kvalme. Andre viktige kliniske effekter som oppsto hos enkelte, var koma (30 stk), krampeanfall (12), blodig oppkast (11), lungeødem (alvorlige pustevansker) (6), langsom puls (5), pustestans (4) og forbrenninger i magesekken (2).

Hos 102 av barna ble det behov for kunstig åndedrett med nedsetting av pustetube i luftrøret. Ett barn døde av skadene.

Blant de 1.238 barna som fikk vaskemidlet i øyet\øynene, opplevde halvparten symptomer på rødt øye eller konjunktivitt. 11.7 prosent hadde hornhinne-avskrapninger og 2.7 prosent hadde forbrenninger på øynene.

Tiltrekkes av utseendet

Forfatterne konkluderer med at putene med flytende vaskemiddel utgjør en alvorlig forgiftningsfare for små barn. Årsaken til at de advarer spesielt mot denne typen vaskemiddel, er at barn tiltrekkes av det fargerike, godterilignende utseendet putene har. Det er derfor viktig at foreldre er særlig varsomme med hvor de oppbevarer disse produktene. Forfatterne anbefaler at foreldre med små barn heller bruker det mer tradisjonelle vaskepulveret, fremfor de giftigere putene.

I USA kom denne typen vaskemiddel på markedet i 2012. Data til studien ble hentet fra National Poison Data System. Tallene ble hentet fra tilfeller som ble rapportert dit - noe som betyr at det sannsynligvis var langt flere tilfeller av denne typen forgiftninger i USA i denne perioden.

Kilder

Referanser

  1. Valdez AL, Casavant MJ, Spiller HA, Chounthirath T, Xiang H, Smith GA.. Pediatric Exposure to Laundry Detergent Pods. Pediatrics 2014. pediatrics.aappublications.org