Nyhetsartikkel

Advent og jul uten alkohol?

Nordmenns alkoholforbruk når en topp i desember. Ofte er også barna med på festen.

En undersøkelse fra alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, viser at 45 prosent mener man bør la være å drikke alkohol når det også er barn tilstede på festen. Likevel er det mange barn som opplever berusede voksne nå i adventstiden.

- Når vi spør, sier omlag seks av ti at de drakk sist de var på fest med barn og unge. Av disse er det 27 prosent som sier de har drukket mer enn tre enheter eller glass. Så bak disse tallene skjuler det seg mange barn som kanskje har opplevd at foreldrene endrer oppførsel på en måte som de ikke liker, sier daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen (bildet) til NHI.no.

Kari Randen 2

Inntekt og hvor vi bor, har innvirkning på drikkemønsteret vårt. De som tjener godt og bor i en storby, drikker oftere og mer foran ungene enn de som bor på et mindre sted.

- Det er likevel verdt å ta med seg at vi over hele landet ser en tendens til at man bytter ut kaffekoppen med vinglasset i stadig flere anledninger, sier Randen.

Les også: Virkning av alkohol

Menn drikker mest

Ifølge undersøkelsen som organisasjonen har utført, sier 15 prosent av mennene at de drakk mer enn 5 enheter på fest med barn.

- Det tilsvarer nesten en flaske vin. Det er altså ikke snakk om at man kun nipper til et vinglass. Dette er å konsumere ganske mye foran ungene, sier oss at det er ganske mange barn som har opplevd fulle fedre, sier Randen.

Hun forteller at det fortsatt er slik at menn drikker mer enn kvinner. Dette henger nok sammen med at kvinner tradisjonelt sett har hatt omsorgsrollen og drukket mindre enn menn. Det er et langt større stigma forbundet med alkoholbruk og misbruk blant damer. Det kan imidlertid se ut som om kvinners holdninger er i endring og at de blir stadig mer liberale til alkoholbruk rundt barn og unge.

Randen ber folk tenke seg spesielt om under høytider som jul og advent.

- Julen er på en måte et forstørrelsesglass på hvordan man har det som familie. Det er et enormt fokus på at julen skal være årets høydepunkt, og det gjør at det føles ekstra sårt for barn dersom deres behov blir glemt av foreldre som drikker for mye. Det kan være ganske tøft å komme på skolen å høre om hvor flott alle andre har hatt det dersom din egen jul har vært fylt av dårlige opplevelser, sier hun, men understreker at man selvsagt skal ønske seg god stemning på fest.

- Det som kan være lurt å tenke på, er at barn merker endring i måten vi voksne oppfører oss på når vi drikker alkohol tidligere enn vi selv tror. Alle som har vært edru på fest, har vel lagt merke til at kanskje ikke alle oppfører like festlig utover kvelden. I motsetning til oss voksne kan ikke barn velge å forlate festen når de har fått nok. De er totalt avhengig av voksenpersonene rundt seg.

Les også: Svangerskap og alkohol

"Naturlig forhold"

Er det uvitenhet om hvordan barn reagerer på alkohol, som gjør at mange voksne likevel drikker?

- Det er vanskelig å si hvorfor vi velger å drikke såpass ofte og mye foran barn som vi gjør. En forklaring kan være at det er vanskelig å se sitt eget alkoholbruk objektivt. Undersøkelser viser at vi i stor grad synes at "alle andre" drikker for mye, men at vi selv har full kontroll. Vi vil jo alle det beste for barna våre, men det kan være ubehaglig å ta innover seg at det i noen tilfeller betyr at man må sette egne behov for "vinkos" til siden, sier Randen.

Hun mener det er en seiglivet myte at vi som foreldre må "lære" barna å drikke.

- Det finnes jo ingen fasit på disse tingene, og alle må velge hva som er best for sin familie. Men det er ingen forskning som tyder på at de som vokser opp i liberale hjem, får et mer "naturlig" forhold til alkohol, snarere tvert i mot. Hva som er et "naturlig" forhold til alkohol, er jo også objektivt og svært forskjellig fra person til person. Det vi vet er at ungdom som for eksempel får med seg alkohol hjemmefra på fest fordi foreldrene vil ha kontroll på hva de får i seg, drikker mer enn andre. Ungdommene som har de strengeste foreldrene, drikker mindre og debuterer med alkohol senere. Det som er lurt, er å ha en åpenhet rundt alkohol hjemme. Snakk med barna dine, still dem spørsmål og vær villig til å ta det de sier på alvor.

Les også: Sjekk om du drikker for mye