Nyhetsartikkel

Barns aktivitetsnivå synker drastisk fra 9 til 15-års alderen

Barn og unges aktivitetsnivå synker drastisk i perioden ni til 13 år.

Dette er konklusjonen i en studie som ble publisert i det amerikanske tidsskriftet Journal of the American Medical Association (JAMA) i juli 2008.1

I dag anbefales det at barn og unge er i fysisk aktivitet i minst 60 minutter hver dag. Aktivitetsnivået må være moderat eller høyere, og mange forskere mener at anbefalingene for barn og unge bør være minst 90 minutter med fysisk aktivitet per dag. At stadig flere reduserer sitt fysiske aktivitetsnivå, spiller en sentral rolle i økningen av fedme blant barn og unge.

Reduserte aktivitetsnivået med 38 minutter per år

1032 deltagere, hvorav ca. halvparten var jenter, deltok i studien. Aktivitetsnivåene deres ble målt i 9, 11, 12, og 15-års alderen. I ni-års alderen var barna fysisk aktive i ca. tre timer hver dag - både på hverdagene og i helgene. Aktivitetsnivået ble deretter redusert med 38 minutter per år på hverdagene, mens aktivitetsnivået i helgene ble redusert med 41 minutter per år.

Guttene var mer aktive enn jentene

Da barna ble 15 år, var de i gjennomsnitt aktive i 49 minutter daglig på hverdagene, og 35 minutter per dag i helgene. Guttene var mer aktive enn jentene, og tilbragte 18 minutter mer enn jentene med å være fysisk aktive på hverdagene, og var aktive i 13 minutter mer enn jentene per dag i helgene. I gjennomsnitt falt jentenes aktivitetsnivået under minimumsanbefalingen på 60-minutter da de kom i 13-års alderen. Guttene aktivitetsnivå havnet under den anbefalte aktivitetsmengden da de var 14.7 år.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Nader PR, Bradley RH, Houts RM, McRitchie SL, O'Brien M. Moderate-to-Vigorous Physical Activity From Ages 9 to 15 Years.. JAMA 2008; 300(3): 295-305..