Informasjon

Amming og bruk av medisiner eller rusmidler

At det finnes lite informasjon om hva slags effekt bestemte rusmidler kan ha på et spedbarn som får det gjennom morsmelken, betyr slett ikke at dette rusmidlet er ufarlig.

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken, og de kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at det kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

Diskuter medisinbruk og amming med legen din

Dersom du ammer og bruker medisiner, må du diskutere med legen din om det går fint å amme mens du bruker disse medikamentene. Eventuelt kan kanskje legen finne alternative medikamenter som er ufarlige å bruke mens du ammer.

Noen medikamenter kan være helt ufarlige å bruke mens du ammer, mens andre kan ha skadelige effekter på barnet.

American Academy of Pediatrics Committee on Drugs oppfordrer ammende mødre på det sterkeste til å unngå rusmidler, fordi rusmidler er farlige - både for det diende barnet og for morens helse.

Skadelige virkninger

Blant rusmidler som kan gi uheldig effekt hos et diende barn, dersom mor bruker det, er:

  • Amfetamin - kan føre til irritabilitet og dårlig søvn hos spedbarnet.
  • Kokain - kan føre til kokainforgiftning, irritabilitet, oppkast, diarè, skjelvinger og kramper.
  • Heroin - skjelvinger, rastløshet, oppkast, dårlig matlyst/spisemønster.
  • Cannabis - se eget dokument.
  • Phencyclidin - potent hallusinogen.

Lite informasjon betyr ikke at rusmidlet er trygt

Om det finnes lite informasjon om effekten bestemte rusmidler kan ha på et barn i forbindelse med amming, betyr ikke at det er ufarlig. Det betyr bare at det er gjort få studier på det.

Et annet viktig poeng er at en mor som er ruset, ikke vil være i stand til å ta vare på barnet sitt på en god nok måte. En påvirket mor vil ha svekket dømmekraft og ikke være i stand til å følge godt nok med på barnets behov og tilstand.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Hotham N, Hotham E. Drugs in breastfeeding. Aust Prescr. 2015 Oct; 38(5): 156–159. www.ncbi.nlm.nih.gov
  2. NCBI. Drugs and Lactation Database (LactMed). Oxycodone. Last Revision: February 15, 2021. legehandboka.no
  3. NCBI. Drugs and Lactation Database . Morphine. Last Revision: February 15, 2021. www.ncbi.nlm.nih.gov
  4. NCBI. Drugs and Lactation Database (LactMed). Cocaine. Last Revision: July 20, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov