Informasjon

Amming og alkohol

Alkohol kan ha en langvarig skadelig effekt på babyen dersom du drikker mye mens du ammer. Men ettersom babyen blir større, kan du av og til drikke ett glass vin eller øl uten at dette skader babyen - dersom du følger rådene vi har listet opp i dette dokumentet.

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken og kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at det kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

Forstyrret søvnmønster

Det er lite sannsynlig at et lavt inntak av alkohol - tilsvarende ett glass vin eller øl av og til, kan skade barnet.

Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for amming kan spedbarnet, i tilfeller der mor har inntatt store mengder alkohol, bli alkoholforgiftet. Dette kan føre til at barnet blir sløvt og påvirket i flere døgn. Det kan også gå utover sugekraften og evnen til å få i seg melken. Mors promille må være nærmere tre (300 mg/dl) før man ser en mild, sederende effekt hos babyen. En langt vanligere effekt, som ses selv ved små mengder alkohol i melken, er et forstyrret søvnmønster som gir barnet mindre aktiv (REM)-søvn. En rapport fra 1998 viste en reduksjon på 23 prosent i melkeproduksjonen etter at mor hadde drukket øl. Studier har også vist at inntak av alkohol over tid kan føre til at barnet får i seg mindre melk, og slik føre til lavere vekt, redusert vekst og være hemmende for andre deler av utviklingen. Forskning har tidligere antydet at du kan få mer melk av å drikke alkohol når du ammer, men senere studier har vist at alkohol påvirker - og hemmer - utdrivning av melk fra brystene. Dermed vil resultatet på sikt (altså ved et jevnlig alkoholinntak), bli at barnet får i seg mindre næring.

Neste side