Informasjon

Amming og alkohol

Alkohol kan ha en langvarig skadelig effekt på babyen dersom du drikker mye mens du ammer. Men ettersom babyen blir større, kan du av og til drikke ett glass vin eller øl uten at dette skader babyen - dersom du følger rådene vi har listet opp i dette dokumentet.

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken og kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at det kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

Forstyrret søvnmønster

Det er lite sannsynlig at et lavt inntak av alkohol - tilsvarende ett glass vin eller øl av og til, kan skade barnet.

Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for amming kan spedbarnet, i tilfeller der mor har inntatt store mengder alkohol, bli alkoholforgiftet. Dette kan føre til at barnet blir sløvt og påvirket i flere døgn. Det kan også gå utover sugekraften og evnen til å få i seg melken. Mors promille må være nærmere tre (300 mg/dl) før man ser en mild, sederende effekt hos babyen. En langt vanligere effekt, som ses selv ved små mengder alkohol i melken, er et forstyrret søvnmønster som gir barnet mindre aktiv (REM)-søvn. En rapport fra 1998 viste en reduksjon på 23 prosent i melkeproduksjonen etter at mor hadde drukket øl. Studier har også vist at inntak av alkohol over tid kan føre til at barnet får i seg mindre melk, og slik føre til lavere vekt, redusert vekst og være hemmende for andre deler av utviklingen. Forskning har tidligere antydet at du kan få mer melk av å drikke alkohol når du ammer, men senere studier har vist at alkohol påvirker - og hemmer - utdrivning av melk fra brystene. Dermed vil resultatet på sikt (altså ved et jevnlig alkoholinntak), bli at barnet får i seg mindre næring.

De yngste spedbarna er mest sårbare

I begynnelsen av ammetiden er det best å være helt avholdende, ettersom ett glass alkoholholdig drikke om dagen kan være nok til at du påvirker barnet på sikt. Da risikerer du blant annet at barnet utvikler seg dårligere motorisk enn barn som ikke har blitt eksponert for alkohol. Det vil si at barnet for eksempel begynner å gå senere enn andre barn.

I løpet av det første leveåret er babyens hjerne fortsatt under sterk utvikling. Siden denne modningen er meget kompleks og sammensatt, kan ethvert rusmiddel som påvirker disse prosessene ha en ukjent langtidseffekt.

I de første leveukene bruker spedbarnet dobbelt så lang tid på å bli kvitt alkoholmengden i kroppen som voksne. Det er leveren som bryter ned alkoholen, og levermodningen er ikke ferdig før barnet er rundt tre måneder. Om mor ammer med høy promille, kan dette føre til at spedbarnet blir alkoholforgiftet, sløvt og påvirket i flere døgn. Dermed er de yngste spedbarna langt mer sårbare for alkoholpåvirkning enn større babyer.

Når barnet er større, kan du - av og til - ta ett glass

Etterhvert som barnet blir større, kan du av og til ta et glass øl eller vin. Da vil alkoholen være ute av blodet og melken etter et par timer. Amme da like før du drikker, og vent i tre timer etter at du har drukket med å amme på nytt. Det er ingen vits i å pumpe seg og kaste melk for å prøve å bli kvitt promillen. Den er der så lenge det er alkohol i blodet, og borte fra melken først når alkoholen er ute av blodet.

Når barnet er større og sover om natten uten at du behøver amme det, kan du for eksempel amme om kvelden før du smaker alkohol, og så vente med å amme igjen til promillen er ute av blodet neste dag.

Det er viktig å huske at alkohol også svekker mor, og gjør henne mer utsatt for depresjoner, tretthet og dårlig dømmekraft. At mor drikker mye og/eller ofte, kan også føre til at kostholdet blir mer begrenset og kanskje mangelfullt.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

 1. Giglia R, Binns C. Alcohol and lactation: A systematic review. Nutrition & Dietetics 2006; 63 (2): 103-16. onlinelibrary.wiley.com
 2. Fetal Risk Summary, Drugsafetysite.com drugsafetysite.com
 3. Mennella JA. Regulation of milk intake after exposure to alcohol in mothers' milk.. Alcohol Clin Exo Res 2001; 25 (4): 590-3. www.ncbi.nlm.nih.gov
 4. Little RE, Anderson KW, Ervin CH, Worthington-Roberts B, Clarren SK. Maternal Alcohol Use during Breast-Feeding and Infant Mental and Motor Development at One Year. NEJM 1989; 321 (7): 425-30. www.nejm.org
 5. Alcohol’s Effect on Lactation , Mennella J. National institute on alchohol abuse and alcoholism pubs.niaaa.nih.gov
 6. PA May, Hasken JM, Blankenship J. Breastfeeding and maternal alcohol use: Prevalence and effects on child outcomes and fetal alcohol spectrum disorders.. Reprod Toxicol 2016; 63: 13-21. www.ncbi.nlm.nih.gov
 7. Drugs and Lactation Database (LactMed): Alcohol Sist revidert mai 2021. legehandboka.no
 • Australian Breastfeeding Association
 • Nasjonalt kompetansesenter for amming
 • Ammehjelpen
 • The transfer of Drugs and other Chemicals into Human Milk; American Academy of Pediatrics