Informasjon

Amming og cannabis

Det finnes få studier som har sett på hvordan mors cannabisbruk påvirker det diende barnet. Potensielle farer er derfor uvisse, og bruken frarådes.

Cannabis kommer fra cannabisplanten. Planten inneholder en lang rekke substanser som har fellesbetegnelsen cannabinoider, og som har psykoaktive virkninger. Marihuana er et uforedlet produkt av cannabis, mens hasjisj eller cannabisharpiks er et raffinert produkt.

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken. De kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at de kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet. Ethvert rusmiddel som kan føre til at nyfødte blir sløve/døsige, kan være medskyldig i plutselig spedbarnsdød.

At det ikke finnes gode studier om hvordan bruk av rusmidler som cannabis påvirker det diende barnet, betyr ikke at det er ufarlig. En vanlig grunn til at slike studier ikke utføres, er at det er uetisk å gjennomføre dem.

Oppkonsentreres i morsmelk

Ifølge The American College of Obstetricians and Gynecologists er det for få studier tilgjengelig om amming og cannabis til at det kan trekkes sikre konklusjoner. I fravær av slike data blir bruk av cannabis i ammeperioden frarådet.

Ifølge en gjennomgang av studier som ble publisert i Journal of Toxicology i 2009 kan den aktive komponenten i cannabis, altså virkestoffet som gir rusen, tetra-hydro-cannabinol (THC), oppkonsentreres i morsmelk. THC er fettløselig og absorbers raskt i hjerne og fettvev. Analyser som er gjort av morsmelk hos tunge rusmisbrukere, viser at konsentrasjonen av THC er åtte ganger så høy i morsmelk sammenlignet med i blod. Spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken, vil teste positivt for dette i 2-3 uker etter at mor har inntatt dopet.

I løpet av barnets første leveår skjer det en enorm utvikling og vekst av hjernen. Dyrestudier har vist at endringer oppstår i hjernecellene til nyfødte dyr som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelk. På grunn av hjernens sterke utvikling i barnets første levemåned, kan THC påvirke viktige funksjoner i hjernecellene og eventuelt skade cellene.

Forsinket motorisk utvikling

Dyrestudier tyder på at cannabisprodukter kan hemme amming ved å nedsette produksjonen av det melkestimulerende hormonet prolaktin, og, muligens, gjennom en direkte effekt på melkekjertlene.

Nyfødte som blir utsatt for cannabis i morsmelk, har sannsynligvis også vært utsatt for dette i svangerskapet.

Et annet aspekt er at cannabis ofte blir kombinert med tobakk i en joint. Derfor må også bivirkninger fra tobakk inkluderes i vurderingen av risiko.

En studie (Hale) har vist at spedbarn som blir utsatt for marijuana i morsmelk, viser tegn til sløvhet, redusert muskelspenning og dårlig sugeevne.

En eldre studie som ble publisert i tidsskriftet Neurotoxicology and Teratology, konkluderer med at spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken i løpet av den første levemåneden, ser ut til å ha redusert eller forsinket motorisk utvikling ved ett-årsalderen. Mødre som røyker cannabis, bør derfor be om hjelp til å slutte, slik at barnet kan få alle fordelene ved å få morsmelk.

Det finnes ingen studier om langtidseffekt ved eksponering for cannabis via morsmelk.

Ruset mor - dårligere omsorgsperson

Dersom mor bruker cannabis, kan dette også føre til at hun blir en dårligere omsorgsperson. Mor kan få realitetsforstyrrelser som kan gjøre det vanskelig for henne å håndtere en eventuell krisesituasjon. Hun kan få problemer med å utføre små motoriske aktiviteter, og etter rusen kan hun ha et stort behov for dyp søvn - noe som kan føre til at hun ikke reagerer på barnets behov.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Garry A, Rigourd V, Amirouche A, Serreau R. Cannabis and Breastfeeding. Journal of Toxicology 2009. www.researchgate.net
  2. The American College of Obstetricians and Gynecologists Committee opinion: Marijuana use during pregnancy and lactation www.acog.org
  3. Australian Breastfeeding Association, Nasjonalt kompetansesenter for amming, Ammehjelpen, The transfer of Drugs and other Chemicals into Human Milk; American Academy of Pediatrics, Use of cannabis among pregnant women in Copenhagen - Ugeskr Læger 1999; 161: 5024-8.