Informasjon

Amming og cannabis

Temaside om Korona

Forsinket motorisk utvikling

I retningslinjene fra den amerikanske barnelegeforeningen skriver forfatterne at mange rusmidler som mødre bruker når de ammer, også ble brukt under svangerskapet. Derfor kan det være vanskelig å avgjøre om effekter av rusmidlet skyldes eksponering i svangerskapet eller ved amming. Man bør også ta hensyn til at marihuana som er tilgjengelig i dag, stort sett er mer potent enn det som tidligere har vært tilgjengelig, der det er gjort studier om effekten marihuana kan ha på spedbarn gjennom morsmelk.

Nyfødte som blir utsatt for cannabis i morsmelk, har sannsynligvis også vært utsatt for dette i svangerskapet.

Les også: Marihuana og graviditet

Marihuana blir i dyrkningsprosessen utsatt for sprøytemidler, ugressmidler, rottegift og gjødsel - hvorav mange er giftige. Eksponering for marihuana kan dermed også eksponere spedbarnet for slike giftstoffer.

Dyrestudier tyder på at cannabisprodukter kan hemme amming ved å nedsette produksjonen av det melkestimulerende hormonet prolaktin, og muligens, gjennom en direkte effekt på melkekjertlene.

Et annet aspekt er at cannabis ofte blir kombinert med tobakk i en joint. Derfor må også bivirkninger fra tobakk inkluderes i vurderingen av risiko.

En studie (Hale) har vist at spedbarn som blir utsatt for marijuana i morsmelk, viser tegn til sløvhet, redusert muskelspenning og dårlig sugeevne.

En eldre studie som ble publisert i tidsskriftet Neurotoxicology and Teratology, konkluderer med at spedbarn som blir utsatt for cannabis gjennom morsmelken i løpet av den første levemåneden, ser ut til å ha redusert eller forsinket motorisk utvikling ved ett-årsalderen. Mødre som røyker cannabis, bør derfor be om hjelp til å slutte, slik at barnet kan få alle fordelene ved å få morsmelk.

Forrige side Neste side