Informasjon

Amming og cannabis

Temaside om Korona

Ruset mor - dårligere omsorgsperson

Dersom mor bruker cannabis, kan dette også føre til at hun blir en dårligere omsorgsperson. Mor kan få realitetsforstyrrelser som kan gjøre det vanskelig for henne å håndtere en eventuell krisesituasjon. Hun kan få problemer med å utføre små motoriske aktiviteter, og etter rusen kan hun ha et stort behov for dyp søvn - noe som kan føre til at hun ikke reagerer på barnets behov.

Forrige side Neste side