Informasjon

Amming og røyking

Røyker du mens du ammer, kan det medfører en rekke ulemper for barnet. Blant annet kan barnet få nikotinforgiftning, økt risiko for kolikk, dårlig vekst og plutselig spedbarnsdød.

Ammende bør unngå rusmidler i størst mulig grad ettersom disse går over i melken, og de kan ha en negativ effekt på melkeproduksjon, melkemengde, sammensetningen og utdrivelsen av morsmelk - i tillegg til at det kan ha en direkte skadelig virkning på spedbarnet.

Kan gi barnet nikotinforgiftning

Nikotin blir raskt absorbert i melken etter at mor har røyket, og det oppkonsentreres og blir faktisk høyere i morsmelken enn i morens blod. Nikotin har en halveringstid på 90 minutter. Halveringstiden skal ganges med fem for å finne ut når et stoff er brutt ned. Dette betyr at det tar 450 minutter - eller 7.5 time, før alt nikotinet er ute av melken.

Røyker du mens du ammer, kan dette gi mindre melkeproduksjon og sette smak på melken - slik at barnet ikke synes at melken din er så god. Røyking kan også gi svakere utdrivningsrefleks - brystene blir tyngre å amme.

Dersom mor røyker mer enn 15 sigaretter om dagen, kan spedbarnet utvikle symptomer på nikotinforgiftning. Symptomene kan være oppkast etter matinntak, grålig hudfarge, løs avføring, økt puls og rastløshet. Spedbarn kan også utvikle abstinenssymptomer når mor slutter å røyke.

Øker risiko for kolikk, irritasjon, dårlig vekst og sykdommer

Barn som dier sine røykende mødre, skriker ofte mer og er mer urolige enn barn som ammes av mødre som ikke røyker. De har også større risiko for kolikk, apnè, oppkast, dårlig vekst, skjeling, nedsatt hørsel og plutselig spedbarnsdød. Barn som utsettes for passiv røyking, får oftere sykdommer som lungebetennelse, bronkitt og øreverk, og de har større risiko for å utvikle astma. Etterhvert som barna blir større, viser det seg at de oftere er borte fra skolen og barnehagen på grunn av sykdom.

Barn av røykere er mer syke, men dersom mor ammer, er ikke barnet oftere på sykehus enn barn av ikke-røykere.

Ifølge Australian Breastfeeding Association er tiden mens du ammer, en svært gunstig tid å stumpe røyken på - og ikke bare for barnets skyld. For utskillelsen av hormonene prolaktin og endorfiner som blir utløst under amming, kan dempe de verste abstinenssymptomene.

E-sigaretter

E-sigaretter er batteridrevne enheter som typisk leverer nikotin, smaksstoffer og andre tilsetningsstoffer gjennom inhalasjon (aerosol). Vi vet lite om hvordan e-sigaretter påvirker helsen til spedbarnet. E-sigaretter kan inneholde skadelige og potensielt skadelige stoffer som nikotin, andre giftstoffer, smaksstoffer og oppløsningsmidler.

Morsmelk er fortsatt det beste alternativet

Mange tenker kanskje at det er best å droppe ammingen dersom de ikke klarer å stumpe røyken helt, men dette er ikke tilfelle. For næringsstoffene og den beskyttende effekten morsmelk gir, er så verdifull at det beste er om barnet får morsmelk - også når mor røyker. Forskning viser at det faktisk er enda viktigere å stumpe røyken i familier der barn får morsmelkerstatning, enn når barnet får morsmelk.

For å redusere risikoen for skade på barnet dersom du ikke klarer å slutte røyke, bør du unngå å røyke i huset og i bilen. Du bør røyke kun like etter at du har ammet, for på den måten å redusere nikotininnholdet i melken. Bytt klær og vask hender etter at du har røkt, før du håndterer barnet. Tenk også på at barnet må få slippe å bli utsatt for passiv røyking - unngå for eksempel å ta barnet med inn i røykfylte lokaler.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ammehjelpen ammehjelpen.no
  2. Australian Breastfeeding Association www.breastfeeding.asn.au
  3. The transfer of Drugs and other Chemicals into Human Milk; American Academy of Pediatrics. pediatrics.aappublications.org
  4. Napierala M, Mazela J, Merritt TA, Florek E. Tobacco smoking and breastfeeding: Effect on the lactation process, breast milk composition and infant development. A critical review. Environ Res. 2016;151:321-338. PubMed
  5. CDC: Breastfeeding and spesial circumstances: Tobacco and E-cigarettes www.cdc.gov