Informasjon

Amming

Temaside om Korona

Positive effekter av amming

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. Med unntak av vitamin D inneholder morsmelk alt barnet trenger ernæringsmessig for normal utvikling de første seks måneder2. Amming virker også inn på immunforsvaret, blant annet er det i melken antistoffer fra mor som beskytter barnet mot infeksjoner. Dessuten kan amming påvirke utvikling og modning av barnets eget immunapparat og ha andre positive langtidseffekter for helsen3. Amming kan også ha betydning for mors helse - blant annet er det sterke holdepunkter for at amming gir redusert risiko for brystkreft før overgangsalderen.

Brysternærte barn har en lavere vektøkning fra 2-3 måneders alder og ut første leveår enn barn som får morsmelkerstatning4. Det er dessuten holdepunkter for at amming reduserer risikoen for senere overvekt.

I nasjonal retningslinje for spedbarnsernæring anbefales fullamming de første seks månedene så lenge barnet vokser og trives2. Dersom det er behov for mer mat enn morsmelk etter at barnet er fylt fire måneder, bør fast føde introduseres. Ved seks måneders alder, bør alle barn få annen mat i tillegg til morsmelk og dersom det er mulig bør barnet få morsmelk i tillegg til annen mat hele første leveår, gjerne lenger der både mor og barn trives med det. 

Forrige side Neste side