Informasjon

Amming

Temaside om Korona

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Ammehjelpen. Flate eller innadvendte brystvorter. Siden besøkt 07.08.2019 ammehjelpen.no
  2. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsnæring. Oslo: Helsedirektoratet; 2016 www.helsedirektoratet.no
  3. Løland BF, Bærug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2395-8.
  4. Meyer HE. Amming, vekt og vekstkurver. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2358. PubMed
Forrige side