Informasjon

Brystmelk eller morsmelkerstatning?

Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler morsmelk fremfor erstatning dersom det er mulig. Men for noen mødre er det ikke noe valg - av ulike grunner er de ikke i stand til å gi barnet tilstrekkelig næring i form av brystmelk.

Brystmelk eller flaske?

Hvis du kan velge mellom bryst eller flaske til ditt barn, så er det en personlig avgjørelse som du som mor til barnet tar. Dersom du er usikker på hva du skal velge, kan en løsning være å prøve å gi morsmelk i en måned, for så å ta beslutningen. Den første måneden med amming er vanligvis den vanskeligste, og kommer du deg gjennom denne perioden, kan du forvente at det bare blir lettere å amme.

Barn som har fått brystmelk i minst 6 månder, er mindre utsatte for infeksjoner av alle slag. Det er også studier som antyder at brystmelk gir bedre mental utvikling, og at barn som har fått erstatning, er mer utsatte for å bli overvektige i barndommen eller i ungdomstiden.

Animasjon om amming

Hva skiller morsmelk og morsmelkerstatning?

Morsmelk er det perfekte tilskudd for nyfødte barn. Den innholder alt det barnet trenger og i riktige mengder. Morsmelkerstatning tilstreber det samme, men kommer fremdeles til kort når det gjelder å kopiere naturen. Kunstig morsmelk inneholder ikke antistoffer som beskytter mot sykdom, heller ikke fordøyelsesenzymer (enzym) som barnet får gratis kun gjennom brystmelk. Næringsinnholdet i de fleste morsmelkserstatninger er bra, men ikke perfekt slik morsmelk er! Næringsinnholdet i morsmelken endrer seg også i takt med barnets behov. Fettinnholdet i morsmelken øker blant annet under matingen, slik at det er mer fett i den siste melken, enn i den første. I tillegg inneholder morsmelk de fettsyrene barnet trenger, samt enzymet lipase som hjelper barnet å fordøye fettet.

Enkelte næringsstoffer er altså litt vanskeligere for barnet å ta til seg slik de forekommer i morsmelkerstatning enn i morsmelk. Morsmelkerstatning som er basert på kumelk, kan også gi allergi mot enkelte proteiner i melken (melkeallergi), og de blir da gjerne ømfindtlige eller allergiske mot soya-baserte ("antiallergiske") erstatninger også.

Såkalt hydrolisert morsmelkerstatning finnes også, og denne synes ikke å gi økt utvikling av allergi. Det forskes også på bakterien LGG (melkesyrebakterie) som forskerne tror kanskje kan beskytte mot utvikling av allergi og astma.

Andre fordeler med morsmelk

 • Morsmelk inneholder enkelte proteiner som er nyttige for barnet, og som ikke finnes i kumelk eller morsmelkerstatninger
 • Kolesterol-innholdet er høyere i morsmelk enn i erstatninger, og dette er positivt for barnet da kolesterol inngår i utviklingen av hjernen, og produksjonen av en rekke hormoner, vitamin D og galle
 • Morsmelk inneholder mer laktose (type sukker) enn kumelk, og erstatninger tilsettes gjerne sukkerartene sukrose og glukose for å erstatte dette
 • Vitaminer og mineraler er lettere for kroppen å ta opp fra morsmelk enn fra morsmelkerstatning
 • Siden morsmelken er mer fullverdig, vil spedbarnet nyttiggjøre seg mer av denne melken enn av morsmelkerstatning, noe som medfører mindre avføring hos brystmelkernærte
 • Morsmelken inneholder også antistoffer som mor har utviklet mot mikrober, det gir barnet ekstra beskyttelse mot infeksjoner
 • Amming virker som regel beroligende på både mor og barn
 • Amming virker å ha en beskyttende effekt mot brystkreft og eggstokkreft hos mor
 • Ammede barn virker å være generelt friskere
 • Brystmelk koster ingenting

Tegn til at barnet reagerer på en bestemt morsmelkerstatning

Det kan være flere ting som viser at barnet reagerer på eller utvikler allergi mot en bestemt morsmelkerstatning. Heldigvis finnes det flere typer, slik at du kan skifte, men i noen tilfeller må barnet benytte kostbar morsmelkerstatning som er "snillere" med tanke på allergier. Dersom det er nødvendig, kan vanligvis legen forskrive slik melk på blå resept.

Tegn på allergiutvikling kan være:

 • Barnet skriker etter å ha blitt matet
 • Ofte oppkast etter mating
 • Vedvarende forstoppelse eller diaré
 • Kolikksmerter og oppblåst, smertefull mage etter mating
 • Irritabelt humør
 • Et rødt, sandpapirlignende utslett i ansikt eller rundt endetarmen
 • Hyppige forkjølelser og ørebetennelser
 • Utslett, særlig i kne- og albuefurene

Vil du vite mer?

Kilder

Sentrale kilder

 • Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsnæring. Oslo: Helsedirektoratet. Sist oppdatert 08.07.2021. www.helsedirektoratet.no
 • Løland BF, Bærug AB, Nylander G. Morsmelk, immunrespons og helseeffekter Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 2395-8. www.tidsskriftet.no