Nyhetsartikkel

Atopisk eksem hos spedbarn kan ikke forebygges med oljebad eller fuktige kremer

Foreldre til små barn er blitt rådet til å forebygge atopisk eksem med oljebad og kremer. En ny svensk-norsk studie viser at det ikke fungerer.

Temaside om Korona

Studien er publisert i tidsskriftet The Lancet1, og viser at hverken regelmessig oljebad eller tidlig introduksjon av fast føde i tillegg til amming forebygger atopisk eksem. 

Resultatene støttes av en annen britisk studie, publisert i samme tidsskrift, som viser at heller ikke daglig bruk av fuktighetskrem i første leveår gir redusert risiko for atopisk eksem ved 2-årsalder. I den britiske studien deltok barn med økt risiko for å utvikle eksem.

Dette skriver Folkehelseinstituttet i en nyhetsmeling

Råder ikke til oljebad

Studien de referer til er den såkalte PreventADALL-studien - et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Karolinska Institutet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Folkehelseinstituttet.

PreventADALL-studien viser per i dag at vi derfor ikke kan gi råd om regelmessig oljebad eller tidlig introduksjon av fast føde som tiltak for å forebygge atopisk eksem, sier seniorforsker Berit Granum ved seksjon for toksikologi og risiko ved Folkehelseinstituttet i nyhetsmeldingen.

- Kan være en trøst

Oslo Universitetssykehus (UIO) skriver i sin omtale av studien at resultatene var uventet. Men at det også kanskje kan være en trøst at "daglig oljebad ikke trenger å være en del av en krevende spedbarnsperiode for å forebygge atopisk eksem".

I dette nyhetsbrevetet skriver UIO at "det florerer med råd om hva man bør og ikke bør gjøre for å bedre barnas helse. Derfor er PreventADALL-studien svært viktig for å dokumentere om tiltak faktisk har positiv effekt, før vi gir råd til småbarnsforeldre".

De skriver også at det er viktig å presisere at funnene dreier seg om å forebygge utvikling av atopisk eksem. Fuktighetsbehandling av huden er en viktig del av behandlingen hos barn med atopisk eksem.

Kilder

Referanser

  1. Skjerven HO, Rehbinder EM, et.al. Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet 2020. doi:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)32983-6