Nyhetsartikkel

Babyer og mye skjermtid: kan føre til dårligere kognitiv evne

Ved å registrere hjernens elektriske aktivitet har forskere undersøkt om skjermbruk blant babyer påvirker hjernens funksjon.

Forskere fra Singapore har undersøkt hvordan bruk av skjerm til de aller minste barna påvirker hjernens funksjon når de blir eldre. 

Forskerne har brukt elektroencefalografi (EEG) - en metode for registrering av hjernens elektriske aktivitet. Dette ble gjort da barna i studien var 18 måneder og ni år. Det ble også gjort en undersøkelse da barna var 12 måneder. 

437 barn var involvert i studien - som er publisert i JAMA Pediatrics1.

Påvirker hjernens funksjon

Hvor mye tid babyer bruker på å se på datamaskin, TV og telefonskjermer i sitt første år av livet, kan være indirekte knyttet til lavere kognitive ferdigheter senere i livet, viser resultatene. 

Babyer som brukte mye tid med skjerm per dag, gjorde det dårligst på testene av såkalte utøvende funksjoner som ble vurdert da de var ni år. 

Utøvende funksjoner er en samling av kognitive ferdigheter som er avgjørende for selvregulering, læring og skoleprestasjoner samt mental helse. Disse funksjonene utvikler seg raskt i løpet av de første leveårene sammen med prefrontale cortex (den delen av hjernen som bearbeider informasjon, planlegger og tar avgjørelser) og er ifølge forskerne svært utsatt for miljøpåvirkninger.

Forskerne gjorde EEG for å teste og studere hjernebølger da barna var 18 måneder og koblet deretter informasjonen om hvor mye skjermtid de hadde på dette tidspunktet, til hvordan de utførte minne- og oppmerksomhetstester da de var i ni-årsalderen.

Resultatene viser at det er en sammenheng mellom babyers skjermtid og utøvende funksjonsutfall når de er ni år gamle.  

Kort sagt: økt skjermtid i barndommen er forbundet med svekkelser i kognitive prosesser, men funnene fra denne kohortstudien kan ikke si noe sikkert om årsakssammenhenger.

Forskerne mener det nå er et stort behov for å forske mer på dette. Det gjenstår å se om det å bruke skjerm blant babyer henger sammen med barnets miljø og familiefaktorer.

Mer skjermtid enn anbefalt

Innledningvis skriver forskerne at studier antyder at babyer i alderen mellom 6 og 18 måneder i snitt bruker 2 til 3 timer med skjerm per dag. Dette er bortsett fra videochatting.

Tidligere studier viser at det er en sammenheng mellom skjermbruk og negative kognitive utfall som oppmerksomhet og funksjon. Det er særlig når skjermen brukes av de helt små barna at denne sammenhengen ses. 

Kilder

Referanser

  1. Law C E, Han X M, et.al. Associations Between Infant Screen Use, Electroencephalography Markers, and Cognitive Outcomes. Jama Pediatrics . jamanetwork.com
  2. Kristine Belonio, Babies Exposed To TV, Phone Screens For Hours Could Suffer Cognitive Problems Later In Life, Medical Daily, 2023 www.medicaldaily.com
  3. Penny Min, Infants With Too Much Screen Time Leads to Poorer Brain Function, Health News healthnews.com