Informasjon

Skyll vekk bakterier og virus på barnehagen

Vask hendene med såpe og la barnet tørke seg på et eget håndkle.

Mer skal kanskje ikke til før barnehagebarn unngår å bli syke.

Oftere syke

Barnehagebarn blir oftere syke enn barn som ikke går i barnehage. Forklaringen er at barnehagebarn utsettes for smitte fra andre barn, og siden det er mange barn i en barnehage, vel så øker risikoen for infeksjon.

Mage- og tarminfeksjoner forekommer tre ganger så ofte hos barnehagebarn som hos andre.

Nye råd

Ifølge Folkehelseinstituttet er forkjølelsessymptomer som snue, hoste, halsonde og ørebetennelse nesten dobbelt så vanlig hos barn som går i barnehage sammenlignet med andre barn.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet faglige råd om smittevern i barnehager. Vask hendene er et av hovedbudskapene, men hvordan vasker man hendene best mulig på en barnehage?

 • Ha såpedispenser og papirhåndklær ved alle håndvasker.
 • Bruk alltid varmt vann og såpe ved håndvask.
 • Vask alltid hendene godt etter toalettbesøk eller bleieskift.
 • Vask hendene når barna kommer inn fra lek og arbeid ute.
 • Unngå å nyse og hoste på hverandre, vask hendene når barna har pusset nesen.

Er barnet ditt frisk nok til å gå i barnehagen?

Håndvask med sprit

En studie fra Sverige publisert i 2008, viste at bruk av hånddesinfeksjon med etanol i tillegg til håndvask med såpe og vann minsket sykefraværet blant barnehagebarn med 12 prosent.

Ifølge det svenske Smittskyddsinstitutet og STRAMA (Samverkan mot antibiotikaresistens) viser beregninger at dette kan spare det svenske samfunnet for 200 millioner kroner i året.

Opp til hver enkelt barnehage

Selv om alkoholbasert vaskemiddel for hendene har vært omdiskutert, skriver nå Folkehelseinstituttet i sine råd:

«Er hendene ikke synlig skitne, kan barn og ansatte gjennomføre håndhygiene ved å bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel i stedet for håndvask. Alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel kan også brukes i tillegg til håndvask etter gjennomført håndvask med såpe og vann og etter at hendene er tørket» .

Dermed er det opp til den enkelte barnehage å avgjøre om de vil bruke dette. I så fall bør foreldrene til barna informeres. Instituttet understreker at det ikke er påvist resistensutvikling mot alkoholer hos mikrober som følge av bruk av sprit til desinfeksjon. Det er heller ingen fare for at spriten skal absorberes gjennom huden eller inhaleres og gi en rus.

Rengjør lekene!

I tillegg til god håndhygiene kan spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner.

Her er noen generelle råd:

 • Fellesleker av plast og tre bør vaskes regelmessig med rengjøringsmiddel og varmt vann, forslagsvis én gang per uke.
 • Tøyleker kan vaskes i vaskemaskin.
 • Ved stell av blødende sår og neseblødninger bør engangshansker brukes.
 • Skrubbsår og andre småsår som ikke blør, stelles på vanlig måte.
 • Stell og vanlig bleieskift kan foregå uten hansker.
 • Rengjøring ved søl av blod eller avføring på gjenstander, gulv osv, utføres med husholdningsklorin. Bruk vanlige rengjøringshansker.

Vil du vite mer?

 

Kilder

Referanser

 1. Smittevern i barnehage og skole. Hygieneråd for forebygging av smittsomme sykdommer i barnehagen. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 20.04.2020. www.fhi.no