Nyhetsartikkel

Barn av eldre fedre

Om far er godt voksen, øker risikoen for blant annet prematur fødsel og lav fødselsvekt. Det viser en studie publisert i British Medical Journal. Dette er en av flere andre forskningsrapporter som konkluderer med at risikoen for komplikasjoner og sykdom øker både for mor og barn om far har høy alder.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Spedbarn av eldre fedre har større risiko for å bli født for tidlig, lav fødselsvekt og andre problemer i nyfødtperioden. Risikoen øker også for mor: Med en eldre partner, er risikoen økt for svangerskapsdiabetes.

Dette viser en studie som er publisert i Bristih Medical Journal1 i november 2018. 

- Ofte er det faktorer ved mor som vurderes i forbindelse med risiko rundt fødsel. Men denne studien viser at også fars alder bidrar til babyens helse, sier Michael Eisenberg ved Stanford University School of Medicine i en nyhetsmelding2 fra universitetet.

Forskerne har samlet data fra mer enn 40 millioner levendefødte mellom 2007 og 2016.

Fortsatt lav risiko

Generelt sett viser resultatene fra studien at jo eldre fars alder er, jo større er risikoen for mor og barn. 

Sammenlignet med barn av yngre fedre (mellom 25 til 34 år), hadde barna med eldre fedre (mellom 45 til 54 år) 14 prosent økt risiko for tidlig fødsel (odds ratio 1,14). Risikoen for svangerskapssykdom var 34 prosent høyere for mødrene med eldre partner. Det var også økt risiko for blant annet lav fødselsvekt og at barnet måtte ha ekstra hjelp i nyfødtperioden.

For fedre som var eldre enn 55 år (det var få av dem i studien) var risikoen enda høyere. Studien korrigerte for mors alder og andre faktorer.

Men til tross for dette, Eisenberg mener det er liten grunn til å endre planene for livet drastisk. Selv om man skal bli far og er godt opp i årene, er risikoen for sykdom eller skade fortsatt relativt lav. 

Neste side