Nyhetsartikkel

Barn av eldre fedre

Om far er godt voksen, øker risikoen for blant annet prematur fødsel og lav fødselsvekt. Det viser en studie publisert i British Medical Journal. Dette er en av flere andre forskningsrapporter som konkluderer med at risikoen for komplikasjoner og sykdom øker både for mor og barn om far har høy alder.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Spedbarn av eldre fedre har større risiko for å bli født for tidlig, lav fødselsvekt og andre problemer i nyfødtperioden. Risikoen øker også for mor: Med en eldre partner, er risikoen økt for svangerskapsdiabetes.

Dette viser en studie som er publisert i Bristih Medical Journal1 i november 2018. 

- Ofte er det faktorer ved mor som vurderes i forbindelse med risiko rundt fødsel. Men denne studien viser at også fars alder bidrar til babyens helse, sier Michael Eisenberg ved Stanford University School of Medicine i en nyhetsmelding2 fra universitetet.

Forskerne har samlet data fra mer enn 40 millioner levendefødte mellom 2007 og 2016.

Fortsatt lav risiko

Generelt sett viser resultatene fra studien at jo eldre fars alder er, jo større er risikoen for mor og barn. 

Sammenlignet med barn av yngre fedre (mellom 25 til 34 år), hadde barna med eldre fedre (mellom 45 til 54 år) 14 prosent økt risiko for tidlig fødsel (odds ratio 1,14). Risikoen for svangerskapssykdom var 34 prosent høyere for mødrene med eldre partner. Det var også økt risiko for blant annet lav fødselsvekt og at barnet måtte ha ekstra hjelp i nyfødtperioden.

For fedre som var eldre enn 55 år (det var få av dem i studien) var risikoen enda høyere. Studien korrigerte for mors alder og andre faktorer.

Men til tross for dette, Eisenberg mener det er liten grunn til å endre planene for livet drastisk. Selv om man skal bli far og er godt opp i årene, er risikoen for sykdom eller skade fortsatt relativt lav. 

Kortvoksthet og knokkelmisdannelse

Studien som ble publisert i BMJ, er en av flere studier på eldre fedre og risiko forbundet med dette. 

I en utgave av det vitenskapelige tidsskriftet Nature Genetics i 2009, offentliggjorde forskere en undersøkelse som prøvde å finne svaret på hvorfor barn av eldre fedre har større sjanse for å utvikle sjeldne sykdommer som akondroplasi (kortvoksthet) eller knokkelmisdannelser.

Det var engelske forskere fra Oxford University og danske forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet som samarbeidet om studien.

Feil i genene

I forbindelse med denne undersøkelsen oppdaget forskerne at sædproduserende celler – kimceller – hos menn over 45 år, har en markant større risiko for å inneholde en bestemt feil i genene.

Feilene – mutasjonene – gjør at kimcellene deler seg mer enn tidligere, og resultatene blir en større produksjonen av sædceller. Professor Andrew Wilkie fra Oxford University kaller kimcellene for «egoistiske», fordi de øker sitt eget antall uten å tenke på at de kan skade neste generasjon.

Risikoen for at kvinnenes egg blir befruktet med en sædcelle med en genetisk defekt, stiger derfor i takt med alderen til partneren.

Likevel må det understrekes at de defekte sædcellene utgjør en svært liten andel av det samlede antallet av sædceller, og man skal være veldig uheldig hvis eggcellen blir befruktet med en defekt sædcelle. - Men risikoen for dette er omtrent 10 ganger større hos menn over 50 år, sier forsker Ewa Rajpert-De Meyts til det danske forskningsmagasinet videnskab.dk.

På sporet av testikkelkreft

Årsaken til at forskerne kom på sporet av disse funnene, var at de undersøkte en sjelden form for testikkelkreft som rammer godt voksne menn.

- Vi fant ut at de kreftfremkallende mutasjonene som utløser den sjeldne formen for testikkelkreft, under svært uheldige omstendigheter kan gå i arv til neste generasjon. Det betyr at det nyfødte barnet arver den kreftfremkallende mutasjonen fra sin eldre far, som utover å øke risikoen for kreftsykdom også kan øke risikoen for noen former for kortvoksthet, sier Ewa Rajpert-De Meyts.

Kortvoksthet

Ifølge Videnskab.dk rammes omtrent én av 25.000 nyfødte babyer av kortvoksthet. Mutasjonene som utløser kortvokstheten, er akkurat den samme som man har sporet hos de eldre fedrene med den sjeldne formen for testikkelkreft. Dette betyr at det genetiske opphavet til de to forskjellige sykdommene kan være det samme, og at det under uheldige omstendigheter kan gå i arv fra far til barn.

Ewa Rajpert-De Meyts mener dette er enda et godt argument for å få barn i ung alder. Men nå bør også dette rådet gjelde for menn.

- Man har hatt fokus på kvinnenes alder og utelukkende oppfordret kvinner til å få barn i ung alder, siden høy alder hos mor øker risikoen for blant annet Downs syndrom. Men vår forskning tyder på at også menn bør være en del av denne opplysningskampanjen, sier hun.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Khandwala Y, Baker V, et.al. Association of paternal age with perinatal outcomes between 2007 and 2016 in the United States: population based cohort study. BMJ 2018. doi.org
  2. http://med.stanford.edu/news/all-news/2018/10/older-fathers-associated-with-increased-birth-risks.html
  3. Nature Genetics: Activating mutations in FGFR3 and HRAS reveal a shared genetic origin for congenital disorders and testicular tumors. Publisert online 26 oktober 2009.
  4. Vidensskab.dk