Informasjon

Barn av søskenbarn

I Norge er inngifte mest utbredt blant personer av pakistansk opprinnelse.

Temaside om Korona

Hva er de medisinske konsekvensene av at søskenbarn får barn med hverandre?

Inngifte defineres som ekteskap mellom mennesker som er tremenninger eller nærmere i slekt. I Norge er inngifte mest utbredt blant personer av pakistansk opprinnelse.

Det er sjelden at etniske nordmenn gifter seg med noen de er i slekt med, men det kan forekomme. Derimot var det vanligere for noen tiår tilbake. Spesielt gjelder dette tremenningekteskap.

Løper en risiko

Pål Surén, Andrej Grjibovski og Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet beskriver de medisinske konsekvensene ved at mennesker som er i slekt med hverandre får barn sammen i rapporten: «Inngifte i Norge. Omfang og medisinske konsekvenser».

Analysene i rapporten er gjort på grunnlag av data fra Medisinsk fødselsregister, Statistisk sentralbyrå, Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret.

Hos førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan er 44 prosent av alle barn født av foreldre som er søskenbarn. Blant etterkommere av førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan, er andelen søskenbarn-par 35 prosent. Inngifte er også forholdsvis vanlig blant personer med opprinnelse i Tyrkia, Irak, Iran, Sri Lanka, Marokko og Somalia.

Rapporten slår fast at inngifte medfører en medisinsk risiko for barna helt fra fosterlivet og til de er voksne.

Neste side