Informasjon

Barn av søskenbarn

I Norge er inngifte mest utbredt blant personer av pakistansk opprinnelse.

Norge eneste land

Rapporten til Stoltenberg og hennes kolleger kom ut i 2007, og dette er første gang det er gjort en analyse av sammenhengen mellom inngifte og total dødelighet i en hel befolkning. Norge er det eneste landet som registrerer slektskapsforhold hos alle foreldrepar. Derfor er Norge trolig det eneste landet der det kan gjennomføres en slik analyse.

Ser vi på det store bildet, er inngifte årsak til noe under 10 ekstra tilfeller av dødfødsel og spedbarnsdød hvert år i Norge. Forskerne skriver at det lave antallet skyldes både at inngifte er lite utbredt i befolkningen og at dødfødsel og spedbarnsdød sjeldent forekommer i Norge. Samtidig viser beregningene at inngifte er årsak til rundt 20 ekstra tilfeller av medfødte misdannelser i året, men trolig er dette tallet høyere i virkeligheten.

Rapporten fra Folkehelseinstituttet viser hvordan situasjonen er i Norge. Ser vi ut i verden, er inngifte trolig en betydelig årsak til sykdom og død. Forskerne skriver at i mange av de landene hvor inngifte er utbredt, er den totale barnedødeligheten på vei ned. Dette fordi stadig færre barn dør av blant annet infeksjoner og underernæring.

På grunn av dette vil inngifte få større betydning, fordi andelen barn som dør av inngifte-relaterte genetiske sykdommer øker. «Kunnskapsnivået om sammenhengen mellom inngifte og medisinsk risiko er begrenset. Vår studie er gjort i Norge, men resultatene er generaliserbare til andre land. Etter vår mening er det nettopp der den virkelige verdien av denne studien ligger», heter det i rapporten.

Forrige side Neste side