Informasjon

Barn av søskenbarn

Hva er årsaken?

Hvorfor kan det få medisinske konsekvenser hvis søskenbarn får barn sammen? Svaret finner vi ved å se på genetikken. Stoltenberg og hennes kolleger forklarer dette på følgende måte: Arvematerialet (DNA-molekylet) inneholder tusenvis av ulike gener, og for hvert gen er det to utgaver – én fra mor og én fra far. Ofte vil de to utgavene være forskjellige, fordi foreldrene kommer fra forskjellige familier og har ulike gen-varianter.

Hvis to individer er i slekt, har de en viss andel gen-varianter til felles, fordi de har felles forfedre. Jo nærmere slektskap, jo flere gen-varianter vil være like hos de to individene. Når det foreligger to ulike varianter av et gen, er det oftest slik at den ene varianten overstyrer den andre. Den styrende varianten kalles det dominante genet, mens den vikende varianten kalles det recessive genet. Mange gen-varianter som koder for arvelige sykdommer, er recessive. Dette er gunstig for de fleste, for hvis man har et normalt gen i tillegg, vil dette være dominant. Personen er da en bærer av sykdommen, men er ikke selv syk. Sykdomsgenet vil imidlertid kunne føres videre til senere generasjoner.

De fleste mennesker bærer med seg én eller flere recessive sykdomsgen-varianter. Disse vil bare gi seg utslag hos et barn hvis partneren har samme gen- variant og hvis begge foreldre overfører gen-varianten til barnet. Slike sykdommer er derfor sjeldne i befolkningen, til tross for at nesten alle mennesker er bærere av gen-varianter som kan forårsake sykdom.

Dermed kommer vi til sakens kjerne: Hvis foreldrene er inngiftede, er sjansene mye større for at begge bærer på de samme recessive sykdomsgen-variantene, siden de kommer fra samme familie. Sannsynligheten for at deres barn skal få en genetisk sykdom blir derfor større enn for barn av ubeslektede foreldre. Dette fører igjen til at barn av inngiftede foreldre har økt dødelighet sammenlignet med andre barn.

Forrige side Neste side