Informasjon

Barn av søskenbarn

Svangerskapskvalme og inngifte

Nylig ble det utført en undersøkelse ved Folkehelseinstituttet om ekstrem svangerskapskvalme - hyperemesis gravidarum (HG). Den viser at kvinner av pakistansk og tyrkisk opprinnelse har mer enn fordoblet risiko for å rammes av ekstrem svangerskapskvalme sammenlignet med etnisk norske kvinner. Slektskap mellom ektefeller er langt mer vanlig i disse gruppene, men dette er ikke årsaken til at kvinnene blir syke under graviditeten, viser studien.

Kvinner fra land som Sri Lanka, India, store deler av Afrika, Pakistan og Tyrkia rammes av ekstrem svangerskapskvalme mer enn dobbelt så ofte sammenlignet med kvinner som er født i Norge.

- I disse landene er inngifte relativt hyppig. Man har derfor spekulert på om nært slektskap mellom foreldrene kan påvirke risikoen for HG, uten at noen tidligere har sett nærmere på om dette faktiske stemmer, sier forsker Andrej Grjibovski ved Folkehelseinstituttet i en artikkel publisert ved instituttets hjemmesider.

1Innad i hver enkelt folkegruppe var det nesten ingen forskjell på risiko for å bli rammet av HG for kvinner som var i nær slekt med barnefaren, sammenlignet med kvinner som fikk barn med en mann de ikke var i slekt med.

Årsaken til at kvinner fra enkelte land rammes oftere av svangerskapskvalme, er studert tidligere. Disse studiene har antydet at smitte av Helicobacter pylori, en bakterie som kan føre til magesår, er langt hyppigere blant mennesker fra ikke-vestlige land. Studiene har funnet at denne bakterien øker risikoen for å få HG, men forskerne fra Folkehelseinstituttet mener det trengs mer forskning for å kunne si noe sikkert om sammenhengen.

Forrige side Neste side