Nyhetsartikkel

Hodepine hos barn

Hodepine forekommer hos 1 av 20 barn i førskolealder. Og problemet øker med barnets alder.

Omtrent 1 av 5 barn har hatt tilbakevendende hodepine i 14-årsalderen. Så mange som 7 av 10 barn og unge har hatt spredte hodepineepisoder.

Ifølge det danske migreneforbundet kan hodepine også oppstå hos barn ned i to-årsalderen.

I den generelle veilederen til Norsk barnelegeforening beskrives hodepiner hos barn, årsaker og behandling. De deler hodepinen som forekommer hos barn, inn i tre ulike typer:

  • Spenningshodepine
  • Migrene
  • Hodepine forbundet med annen sykdom

Kjennetegn ved spenningshodepine

Å ha spenningshodepine beskrives gjerne som et stramt bånd over pannen og rundt hodet, og ofte setter hodepinen inn i forbindelse med stress. Den er sjelden til stede fra morgenen, men inntreffer og øker i styrke i løpet av dagen. Enkelte opplever også kvalme, lyd- og lysskyhet, men disse plagene er ikke like fremtredende som ved migrene. Svimmelhet er ikke uvanlig og oppkast forekommer sjelden i forbindelse med denne typen hodepine.

Les mer om spenningshodepine på NHI.no her

Denne type hodepine rammer to til tre av hundre barn før skolealder. Antall barn som rammes, stiger med årene og spenningshodepine blir etter hvert den vanligste formen for hodepine.

Ifølge veilederen har spenningshodepine hos barn følgende kjennetegn:

  • Kommer ofte sigende utover dagen
  • Smertene er jevnt trykkende, og de kan føles som et bånd rundt hodet
  • Barn med spenningshodepine fortsetter ofte med aktiviteter, enten de leker eller er i skolen
  • Til tross for hodepine har de ofte lyst på mat, dette kan lindre smerten

Les om behandling og forebygging av spenningshodepine her

Neste side