Nyhetsartikkel

Barn kan også lide av hypokondri

Det er ikke bare voksne som rammes av hypokondri. En ny, dansk studie viser at lidelsen også rammer barn.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Helseangst, eller hypokondri, er noe man først og fremst har trodd rammer den voksne befolkningen.

Men en ny, dansk studie publisert i Journal of Abnormal Child Psychology, viser at også barn kan lide av helseangst.

Forskerne bak studien jobber ved Aarhus Universitetshospital, og barna som er inkludert i undersøkelsen, er rekruttert fra Copenhagen Child Cohort – en studie som har fulgt 6090 barn siden de ble født i 2000. I årene 2011 og 2012, ble et utvalg av barna undersøkt med tanke på helseangst. Foreldrene skulle samtidig svare på barnas helsetilstand i et spørreskjema, i tillegg ble det samlet inn data i forbindelse med barnas legebesøk i årene før studien startet.

Les mer om studien her

Overdreven redsel for sykdom

Helseangst, hypokondri, barn

Resultatene av undersøkelsen, som er omtalt i en nyhetsmelding på universitetets nettsider, viser at en stor del av barna i alderen 11-12 år som deltok i studien, hadde symptomer på helseangst. Dette handlet blant annet om alvorlig frykt for å dø, for å være alvorlig syk og en tendens til å tolke normale kroppslige symptomer som tegn på alvorlig sykdom.

Litt flere jenter enn gutter hadde symptomer på hypokondri. Resultatene viste også at mødrenes alder ikke hadde noe å si for hvem som ble rammet av dette. Forskerne så heller ingen forskjell med tanke på foreldrenes inntekt, utdanningsnivå eller sosial bakgrunn.

Å være redd for å bli syk, er ikke uvanlig. Men hypokondri er overdreven helseangst eller sykdomsangst. En person som lider av dette, tror gjerne at man er alvorlig syk selv etter grundige undersøkelser og forsikringer fra lege om at man er fysisk frisk. Pasienten gir uttrykk for vedvarende somatiske plager, selv normale eller trivielle fornemmelser og utslag tolkes ofte som unormale eller foruroligende av pasienten.

Forekomsten i allmennpraksis synes å ligge på 3-6 prosent ifølge utenlandske studier.

Les mer om hypokondri her

Oversett tilstand

Sykt barn

Forskerne fant ut at noen av barna hadde disse symptomene på helseangst også da de var 5-6 år - og det ble ikke funnet noen sammenheng mellom helseangsten og faktisk fysisk sykdom. Men de barna som hadde de klareste symptomene på helseangst, gikk mer til legen og hadde generelt en betydelig høyere bruk av helsetjenester enn andre.

Forskerne konkluderer også med at symptomer på helseangst kan eksistere som et fenomen i seg selv uten å være en del av en annen sykdom som angst eller depresjon.

I en nyhetsmelding fra Aarhus Universitetshospital, sier forskerne at ubehandlet helseangst kan bli langvarig og kronisk. Det er i dag ikke vanlig å tenke at barn har helseangst. Derfor mener de dette er en tilstand blant barn som ofte blir oversett - og som gjør at barna som rammes av dette, ikke får hjelp.

Kilder

Referanser

  1. Rask C, Munkholm A, Clemmesen L, et al. Health Anxiety in Preadolescence - Associated Health Problems, Healthcare Expenditure, and Continuity in Childhood. Journal of Abnormal Child Psychology 2015. PMID: 26311618 PubMed
  2. www.dagens.dk
  3. http://www.auh.dk/