Nyhetsartikkel

Barn med angst - hvordan kan du hjelpe?

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene, og dessverre rammer angstlidelsen mange barn og unge. Men hva kan du gjøre for å hjelpe? Og hvordan kjenne igjen symptomene?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ifølge Folkehelseinstituttet er angst den hyppigste psykiske lidelsen i barne- og ungdomsårene. Omtrent 20 prosent får en angstlidelse i løpet av oppveksten. Noen utvikler angstlidelser allerede i tidlig førskolealder. Studien "Barn i Bergen" fant en forekomst av emosjonelle lidelser (angst og depresjon) på vel 3 prosent blant 8-10 åringer.

For et barn eller ungdom som sliter med en angstlidelse, kan dette forstyrre daglige aktiviteter som skole, det å være sammen med venner, familie, idrett og andre aktiviteter.

Norske barne- og ungdomspsykiatrisk forening skriver at de hyppigst forekommende angstlidelsene hos barn og unge er generalisert angstlidelse (GAD), sosial fobi og separasjonsangstlidelse.

Symptomer på angst

Barn, angst

Ifølge britiske Patient.info er separasjonsangst mest utbredte i førskolen eller tidlig grunnskolen og sosial angst har en tendens til å dukke opp rundt puberteten.

Men hva er de vanligste varselsignalene?

Det er ikke alltid lett å oppdage for foreldrene om barnet har en angstlidelse. Særlig det å fange opp tegnene som tyder på at noe er under utvikling, kan være utfordrende.

Hvis foreldrene merker noen av følgende tegn og symptomer, kan det være på tide å søke profesjonell hjelp (informasjonen nedenfor er hentet fra Patient.info):

 • Fysiske symptomer som hodepine, magesmerter, søvnløshet og hjertebank.
 • Barnet uttrykker ofte at han eller hun er redd når det ikke er noen overhengende fare.
 • Atferdsendringer som konstant uro, rastløshet og bekymring som synes å være ekstreme.
 • Går inn i de fleste situasjoner og tenker "hva om" og tar beslutninger som er basert på frykt.
 • Skoleproblemer, som å starte og fullføre skolearbeidet, unngå nye situasjoner, perfeksjonisme.

Hvordan hjelpe?

Så hvordan kan foreldre og andre voksne best støtte barn som sliter med angst?

Følgende forslag kan være et godt sted å starte hvis du føler at angsten har begynt å påvirke livet til barnet.

 • Ikke unngå situasjoner som gjør dem engstelige. Å la barnet ditt få unngå angstprovoserende situasjoner kan gjøre det enda verre og forverre problemet. Hjelp dem med å lære seg å tolerere angsten.
 • Lær bort pusteøvelser. Den grunnleggende teknikken om å puste inn gjennom nesa og ut gjennom munnen er en enkel måte å lære kroppen å bremse ned og minimere angsten.
 • Sørg for at barna har tid til å slappe av. Gi dem ustrukturert hviletid hver dag til å lade opp og ”pakke ut” angsten.
 • Foreldre bør være forbilder når det kommer til å håndtere sin egen stress og angst. Ved å vise ro og egenomsorg, vil barna lære at de kan få kompetanse til å styre sin egen angst.
 • Prøv å unngå ledende spørsmål. Hvis de allerede er bekymret for en kommende hendelse, ikke spør "Er du engstelig eller bekymret ...?"
 • Hold på det positive: Tilby trygghet og komfort, og hjelp barnet ditt til å fokusere på de positive sidene av dagen.