Nyhetsartikkel

Barn mindre aktive enn antatt

Seks år og skolestart er for svært mange også starten på mer stillesitting.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

 De fleste undersøkelser viser at aktivitetsnivået går drastisk ned fra barndom til ungdomstid.

Men en ny studie fra Storbritannia viser at nivået av fysisk aktivitet synker langt tidligere enn man før har trodd. Den drastiske reduksjonen i aktivitet starter ikke først i ungdomsårene – men iløpet av barndommen.

59364-2-g-til-skolen.jpg

- De fleste barn har høy risiko

Forfatterne bak studien mener man bør forlate begrepet 'høyrisikogrupper "(for eksempel unge jenter) med tanke på hvem som beveger seg for lite - de mener de fleste barn har høy risiko for inaktivitet.

Studien er publisert i The British Journal of Sports Medicine, og forskerne bak studien mener stillesittende aktiviteter i stor grad erstatter fysisk aktivitet i det barnet begynner på skolen.

Forskerne målte aktivitetsnivået hos 400 barn da de var sju år, ni, 12 og 15. Et akselerometer ble brukt til å målte aktiviteten.

Resultatene viste at sjuåringen brukte halve dagen på stillesittende aktiviteter. Mens en 15-åring brukte 75 prosent av døgnets timer sittende.

Men dette er i Storbritannia - hvordan er norske forhold?

Elin Kolle er forsker ved Norges Idrettshøgskole, og sier at man også her til lands ser de samme tendensene til at aktivitetsnivået går ned allerede fra 1. klasse, samtidig som tid brukt på stillesittende aktiviteter øker.

- I Norge har vi store kartleggingsstudier som sier noe om hvor mye barn og ungdom beveger seg og hvor mye de sitter stille. Den forrige undersøkelsen ble gjennomført av Norges idrettshøgskole på oppdrag for Helsedirektoratet i 2011. I den undersøkelsen ble omlag 3500 elever i 1. klasse, 4. klasse og 10. klasse inkludert, og de kom fra hele landet. Resultatene viste at blant 6-åringene tilfredsstilte 87 prosent av jentene og 96 prosent av guttene anbefalingene om 60 minutter med aktivitet av minst moderat intensitet hver dag. I 4.klasse tilfredsstilte 70 prosent av jentene og 86 prosent av guttene anbefalingene, mens tilsvarende tall blant 15-årige jenter og gutter var 43 prosent og 58 prosent. I alle alderskategoriene var gutter mer aktive enn jenter, og det gjennomsnittlige aktivitetsnivået synker gjennom barne- og ungdomsårene, forteller hun.

59077-2-aktiv-skoledag.jpg

Må bryte mønsteret

Kolle mener det er flere ting som kan gjøres annerledes for å øke aktiviteten:

- Flere skoler i Norge har for eksempel 5-minutters aktivitetspauser i ordinære fag - at norsktimen kan avbrytes av 5 minutter med dansing. Mange skoler har også innført det som kalles for aktiv læring – der fysisk aktivitet brukes som pedagogisk metode i andre fag (eksempelvis mattestafett). Noen skoler har også innført 30 minutter med fysisk aktivitet hver dag som gir elevene mulighet til å være fysisk aktive, og da legges det i hovedsak opp til aktiviteter som elevene liker og der de opplever mestringsfølelse – samtidig som de blir litt varme på ryggen og får økt puls.

- Andre tiltak er å ha fokus på å gå eller sykle til skolen for dem som ikke bor for langt unna. Da er det viktig at skoleveien er trygg for elevene. For de minste barna er det dessuten viktig med lek ute på ettermiddagen, og at de lærer å aktivere seg selv og ikke er avhengige av at voksne alltid skal organisere aktiviteten. 

John Reilly ved University of Strathclyde er en av forfatterne bak den britiske studien og sier til BBC Health at det er noe som går galt hos britiske barn lenge før de når puberteten når det kommer til å være fysisk aktive. Han sier at den største vektøkningen hos barna skjedde ved sjuårsalderen.

Han understreker derfor at det i skolene må bli mer aktive pauser for å bryte det stillesittende mønsteret og mener det trengs betydelig større innsats i barneårene når det kommer til fysisk aktivitet.

Blant norske 1. klassinger er rundt 20 prosent av jentene og 10 prosent av guttene klassifiseres som overvektige eller fete.

Kilder

Referanser

  1. Farooq M, Parkinson K, et.al. Timing of the decline in physical activity in childhood and adolescence: Gateshead Millennium Cohort Study. British Journal of Sports Medicine 2017. dx.doi.org