Informasjon

På flyttefot? - Hjelp barnet på plass i nytt miljø

Å flytte fra alt som er nært og kjent, kan være både spennende og skremmende.

Temaside om Korona

Du som forelder kan gjøre prosessen lettere for barnet.

Å forlate venner, skole og et kjent miljø kan medføre at barn kan oppleve det å flytte som både skremmende og trist. Derfor er det viktig at du som forelder hjelper barnet ditt med å se de positive sidene av flyttingen, og at du gjør det lettere for barnet å bli kjent og trygg i sitt nye nærmiljø.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det 245 000 flyttinger innenlands i 2018. 19 800 flyttet flere ganger i løpet av året, så det var 229 900 personer eller drøye 4 prosent av befolkningen som i løpet av 2018 flyttet til en annen kommune. Antallet flyttinger økte ikke bare fordi folketallet vokste, men også andelen personer som flyttet, økte, og særlig andelen personer i alderen 20–29 år.

Hvordan et barn opplever flyttingen, kommer an på personlighet og alder. Små barn håndterer flytting mye bedre enn større barn. Selv for voksne vil det å flytte ofte vekke mange følelser. Selv om du er så heldig å flytte til noe bedre - for eksempel et større hus eller en mer behagelig beliggenhet, vil det sannsynligvis likevel være ting, plasser og mennesker du kommer til å savne. Dersom grunnen til at dere flytter skyldes livskriser som tap av jobb, skilsmisse, dødsfall, sykdom eller lignende, vil følelsen av tap og sorg være mer akutt.

Tøft å skape tilhørighet i nytt miljø

I følge en artikkel fra Forskning.no om barn og skilsmisse, viser undersøkelser at barn som må flytte i forbindelse med en skilsmisse, har betydelig økt risiko for negativ atferd. Tapet av det gamle miljøet var ikke det verste, men det å skulle skape seg tilhørighet i et nytt miljø.

Den amerikanske barnelegeforeningen påpeker at barn tenker mye på de negative sidene ved flytting når de flytter. De mister venner og følelse av tilhørighet. I ett nytt miljø blir de fremmede og må kanskje lære nye sosiale regler.

Vær positiv, forståelsesfull og tålmodig

For å hjelpe barnet ditt og gjøre flytteprosessen lettere for hele familien, har vi samlet følgende tips:

  • Vær forståelsesfull!
  • Hold på rutiner, vaner og regler.
  • Vær tålmodig.
  • Legg vekt på de positive sidene ved å flytte: Barnet får kanskje eget rom, større plass, eller blir kjent med en ny by, nytt nabolag - nye mennesker. Kanskje vil de nye omgivelsene også innby til nye, spennende aktiviteter? Pass samtidig på at barnet ikke får urealistiske forventninger.
  • Hjelp barnet å holde kontakten med de gamle vennene - enten via telefon, e-post, brev, eller ved å dra på besøk dit dersom dere har muligheten til det.
  • Hjelp barnet å treffe nye venner. Du kan for eksempel invitere naboer med barn på samme alder som barnet ditt.
  • Gi barnet god tid til å venne seg til tanken på flyttingen, og til å ta farvel med gamle venner og steder.
  • La barnet få uttrykke følelsene sine. Vis at du forstår både sinne, glede, sorg og engstelse. Vær et godt forbilde og del noen av dine følelser i forbindelse med flyttingen. Husk samtidig at du alltid bør ha en positiv vinkling på flyttingen.
  • Ta barnet med på besøk til området på forhånd hvis det er mulig. Finn ut hvilke muligheter dere har der dere flytter.
  • Les barnebøker om flytting. Spør om hjelp til å finne gode bøker om dette på biblioteket.

Snakk med barnet

I følge KidsHealth har barn ofte behov for mye oppmerksomhet i starten av flyttefasen. Husk at humøret ditt har stor påvirkningskraft på barnet. Snakk mye og ofte om flyttingen med barnet. Svar ærlig på spørsmål om flyttingen. Husk at barnet kan oppleve flyttingen som skremmende, selv om du mener det vil være positivt for familien. Vær nøye med å forklare små barn at du ikke skal kaste lekene deres, men pakke dem for å ta dem med til det nye huset. Mange små barn er usikre på hva som skal være med på flyttelasset og ikke, og blir veldig redde for lekene sine. De kan og tro at naboer og venner skal følge med på flyttelasset.

Utsett store forandringer som pottetrening og skifte av seng til dere har funnet dere godt til rette i det nye huset. Med andre ord - ikke begynn med dette midt i flytteprosessen. Innred barnerommet først, og ikke skift ut alle de gamle møblene og tingene til barnet. Det trenger å finne igjen kjente og trygge ting. Sørg også for å holde på vante regler, rutiner og måltider.

Krise for tenåringen

Amerikanske National Network for Child Care poengterer at det stort sett er problemfritt å flytte med de aller minste. Men de blir påvirket av humøret ditt. Dermed kan de bli ekstra krevende i den perioden det er mest stress i forbindelse med flyttingen. Husk at du kanskje må repetere husreglene fra det forrige bostedet i det nye. Endel barn kan være veldig positive i selve flytteprosessen, for så å få en nedtur etter noen uker. Kanskje har de hatt urealistiske forventninger til hvordan det nye livet skulle bli, eller har problemer med å finne seg nye venner.

For tenåringen kan det være regelrett krisestemning i forbindelse med flytting. Kanskje har tenåringen kjæreste, eller er spesielt knyttet til et sosialt miljø. Respekter følelsene og meningene til tenåringen, og prøv å hjelpe også henne med å finne positive sider ved flyttingen.

Vil du vite mer?