Informasjon

På flyttefot? - Hjelp barnet på plass i nytt miljø

Å flytte fra alt som er nært og kjent, kan være både spennende og skremmende. Foreldrene kan gjøre prosessen lettere for barnet.

Å forlate venner, skole og et kjent miljø kan medføre at barn kan oppleve det å flytte som både skremmende og trist. Derfor er det viktig at du som forelder hjelper barnet ditt med å se de positive sidene av flyttingen, og at du gjør det lettere for barnet å bli kjent og trygg i sitt nye nærmiljø.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var det 245 000 flyttinger innenlands i 2018. 19 800 flyttet flere ganger i løpet av året, så det var 229 900 personer eller drøye 4 prosent av befolkningen som i løpet av 2018 flyttet til en annen kommune. Antallet flyttinger økte ikke bare fordi folketallet vokste, men også andelen personer som flyttet, økte, og særlig andelen personer i alderen 20–29 år.

Hvordan et barn opplever flyttingen, kommer an på personlighet og alder. Små barn håndterer flytting mye bedre enn større barn. Selv for voksne vil det å flytte ofte vekke mange følelser. Selv om du er så heldig å flytte til noe bedre - for eksempel et større hus eller en mer behagelig beliggenhet, vil det sannsynligvis likevel være ting, plasser og mennesker du kommer til å savne. Dersom grunnen til at dere flytter skyldes livskriser som tap av jobb, skilsmisse, dødsfall, sykdom eller lignende, vil følelsen av tap og sorg være mer akutt.

Tøft å skape tilhørighet i nytt miljø

I følge en artikkel fra Forskning.no om barn og skilsmisse, viser undersøkelser at barn som må flytte i forbindelse med en skilsmisse, har betydelig økt risiko for negativ atferd. Tapet av det gamle miljøet var ikke det verste, men det å skulle skape seg tilhørighet i et nytt miljø.

Den amerikanske barnelegeforeningen påpeker at barn tenker mye på de negative sidene ved flytting når de flytter. De mister venner og følelse av tilhørighet. I ett nytt miljø blir de fremmede og må kanskje lære nye sosiale regler.

Neste side