Informasjon

Å være sammen under sykdommen

Temaside om Korona

Når barnet ikke spør

Det er ikke alltid at barn spør så mye. Det kan selvfølgelig komme av at de har fått svar på det de lurer på; tausheten kan imidlertid også være et tegn på at barnet er skremt over de voldsomme og ukjente følelsene som farens eller morens sykdom har fremkalt, eller kanskje på at barnet tør dele sine følelser med foreldrene eller andre voksne.

Som regel vil barn ikke snakke om hva de føler hvis de blir presset. De voksne kan imidlertid hjelpe samtalen på gli ved f.eks. å si at "mange barn blir sinte på faren sin når han er syk" eller "mange barn lurer på om det er deres skyld når mor må på sykehus". På den måten viser de voksne at det er lov å snakke om vanskelige følelser. Det gir i mange tilfeller barnet mot til å åpne seg. Viker de voksne unna ved å fortelle barnet at "det går nok bra alt sammen" holder barnet opp med å spørre.

Forrige side Neste side