Informasjon

Å være sammen under sykdommen

Temaside om Korona

La hverdagen fortsette

Barn føler seg tryggest hvis den hverdagen de kjenner kan fortsette så uforandret som mulig under sykdomsperioden. Vær oppmerksom på at selv korte atskillelser fra den syke kan skape angst. For eksempel er det ikke uvanlig at barn er redde for at den syke skal være borte når de kommer hjem fra skolen.

Hvis fars eller mors sykdom er livstruende kan det være klokt å la barnet være hjemme så mye som mulig. For barnet kan tiden her være mer verdifull enn for eksempel et leirskoleopphold. Send ikke barnet bort hvis det kan unngås; har de voksne behov for avlastning er det best å få noen til å passe barnet i hjemmet.

Forrige side Neste side