Informasjon

Pleiepenger for pleie av sykt barn

Ved barns sykdom rammes en hel familie. Barnet er avhengig av foreldrenes fysiske og psykiske omsorg, og familien av opprettholdelse av inntekt.

Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som er har vært til utredning eller behandling i sykehus eller hos annen spesialisthelsetjeneste, og barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade.

Hvor mye pleiepenger du får avhenger av hvor mye du kan jobbe og hvor mye barnet ditt er i et omsorgstilbud. Omsorgstilbud kan være barnehage, skole eller andre organiserte tilbud.

Les mer om pleiepenger hos NAV.