Informasjon

Pleiepenger for pleie av sykt barn

Ved barns sykdom rammes en hel familie. Barnet er avhengig av foreldrenes fysiske og psykiske omsorg, og familien av opprettholdelse av inntekt.

Temaside om Korona

Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som er har vært til utredning eller behandling i sykehus eller hos annen spesialisthelsetjeneste, og barnet trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade.

Les mer om pleiepenger hos NAV.