Informasjon

Når foreldre dør - familien trenger støtte

Etterlatte foreldre som selv er ulykkelige og har behov for hjelp, kan ha problemer med å gi barna den nødvendige omsorg. Svært ofte er det behov for at andre voksne trer støttende til.

Venner og familie

Det er ikke uvanlig at foreldre tror at det er best for barna å komme litt bort fra hjemmet like etter dødsfallet. Derfor blir mange barn sendt til besteforeldre eller andre slektninger eller til venner. Dette kan imidlertid gi barna en forestilling om at begge foreldrene er borte, og det er bedre om venner og familie støtter de etterlatte i hjemmet.

Barnehage og skole

Nær kontakt med barnehagen eller skolen - for eksempel ved hjelp av hjemmebesøk - har stor betydning for hvordan barn kommer igjennom sorgen. Barnet kan ha fri de første dagene etter dødsfallet, men har det som regel best hvis det kommer tilbake i hverdagen så raskt som mulig. Barnehage og skole er faste holdepunkter i en ellers utrygg tid. Større barn bør bli tatt med på råd om hvordan skolen skal få beskjed om dødsfallet. De mindre er mer umiddelbare, og begynner ofte selv å fortelle sine kamerater om hva som er skjedd.

Profesjonell hjelp

Familier som har bruk for hjelp utenfra, kan henvende seg til skolepsykologen, til et familierådgivningskontor eller barnevernet. Den Norske Kreftforenings omsorgssentre kan også være en støtte.

Vil du vite mer?