Informasjon

Når foreldre dør - la barnet være med i fellesskapet

Temaside om Korona

Senere i livet

Det første året etter et dødsfall er som regel det vanskeligste. På spesielle merkedager, som julaften og fødselsdager, er savnet ekstra stort. Og når årsdagen for sykdommens oppdagelse eller dødsfallet nærmer seg, gjenoppleves ofte den vonde tiden enda en gang.

Sorger etter dødsfallet kan også vende tilbake når barnet senere i livet for eksempel mister et kjæledyr, må bytte skole eller blir sviktet av en kjæreste. Da melder lengselen etter trøst fra den avdøde faren eller moren seg på ny.

Hvis barnet ikke har fått mulighet til å gjennomleve sorgen kan den gi mer eller mindre indirekte utslag senere i livet - i form av psykiske problemer, eller for eksempel vanskeligheter med å mestre skuffelser eller sorgen ved et senere dødsfall.

Forrige side Neste side