Informasjon

Når foreldre dør - slik kan voksne hjelpe

Når en av foreldrene er i ferd med å dø, er det viktig at barnet kan være sammen med den syke i den siste tiden.

Også små barn vil gjerne gi uttrykk for sin kjærlighet og omsorg. Det kan de for eksempel gjøre ved å gi tegninger eller blomster, dette gir en plass i familiefellesskapet omkring den døende. Mange større barn vil gjerne hjelpe de voksne med å pleie den syke.

Gode minner kan dempe smerten ved å miste far eller mor. Det kan være godt for barnet om den syke skriver et brev, snakker inn noe på lydbånd (f.eks. et eventyr), eller får laget et videoopptak.

Det viktigste å huske

  • La barnet se den døde og delta i begravelsen. Ta også barnet med på kirkegården
  • Gjør det klart at den døde ikke kommer tilbake
  • Ta den nødvendige tid til hyggestunder og fysisk nærhet
  • Forklar i små porsjoner. Ikke kom med lange forklaringer
  • Fortell at far eller mor også er lei seg og derfor kan være mer irritabel og oppfarende enn ellers
  • Understrek igjen og igjen at barnet er elsket og ikke har skyld i dødsfallet
  • La barnet uttrykke både positive og negative følelser for den avdøde
  • Hjelp barnet med å bevare minnene om den døde
Neste side